სექსუალური ორიენტაციის ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა — მნიშვნელობა, სიმპტომები, გამკლავების გზები

ADDitude

სექსუალური ორიენტაციის შესახებ თავისთვის კითხვების დასმა და თვითგამორკვევა ჯანსაღი პროცესია, თუმცა, ის მდგომარეობა, როცა თავს მუდმივად უსვამთ კითხვებს საკუთარ სექსუალობაზე და ეჭვქვეშ აყენებთ მას, შემაშფოთებელი ფიქრები და განმეორებითი ქცევები გაქვთ, იმაზე მიუთითებს, რომ შესაძლოა, სექსუალური ორიენტაციის ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა გქონდეთ.

ზოგადად, ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობა (ოკა) (ინგლ. ocd) ფსიქიკური ჯანმრთელობის ქრონიკული მდგომარეობაა, რომლისთვისაც ობსესიები ანუ აკვიატებები და კომპულსიები ანუ იძულებითი ქცევებია დამახასიათებელი.

ადამიანები, რომლებსაც ოკა (ocd) აქვთ, ხშირად იტანჯებიან ობსესიებით, რომლებიც განმეორებად აზრებში აისახება და რომლის მოცილებასაც ისინი მუდმივად ცდილობენ, რადგან სერიოზულ დისტრესსა და შფოთვას იწვევს მათ ცხოვრებაში, ხოლო კომპულსიები რიტუალებისა და განმეორებადი ქცევების ერთგვარი სინთეზია, რომლებიც უსასრულოდ მეორდება. მათი კეთების მიზეზი, შესაძლოა, აკვიატებული აზრების მიერ წარმოქმნილი დისტრესისა და შფოთვის შემცირების აღმოფხვრა იყოს. აღსანიშნავია, რომ ობსესიები და კომპულსიები ოკა-ის (ocd) მქონე ადამიანებს სიამოვნებას არ ანიჭებს, თუმცა, რიგ შემთხვევაში, ზოგიერთი ადამიანი შფოთვისგან ან დისტრესისგან შესაძლოა, გარკვეულ შვებასაც გრძნობდეს.

ოკა-ის (ocd) სხვადასხვა ქვეტიპი არსებობს და ადამიანიდან ადამიანამდე განსხვავდება, რისი თქმაც იმავენაირადაა შესაძლებელი სექსუალური ორიენტაციის ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობაზე.

რა არის სექსუალური ორიენტაციის ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა? 

სექსუალური ორიენტაციის ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობას (სო-ოკა) (so-ocd) ადრე მოძველებული ტერმინით, ჰომოსექსუალობის ობსესიურ-კომპულსიური აშლილობით (ჰოკა) მოიხსენიებდნენ. ტერმინი ექსკლუზიურად ჰეტეროსექსუალ ადამიანებს მიემართებოდა, რომლებიც შიშობდნენ, რომ მათ სხვები ჰომოსექსუალებად მიიჩნევდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ჰეტეროსექსუალი ადამიანების შიში ჰომოსექსუალად ყოფნის თაობაზე სრულიად ვალიდურია, რადგან იმგვარ საზოგადოებაში გვიწევს არსებობა, რომელიც მის წევრებს ჰომოფიბიურ წარმოდგენებს მუდმივად ახვევს თავს, სო-ოკა-ის (so-ocd) სიმპტომები შესაძლოა, ნებისმიერი სექსუალობის ადამიანს გამოუმჟღავნდეს. სექსუალობის სპექტრის მრავალფეროვნების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის ზრდის შედეგად, სო-ოკა-ის (so-ocd) გამოყენება მეტად მიზანშეწონილია, რადგან ტერმინი უფრო ზუსტი, ინკლუზიური და სენსიტიურია და არ გამორიცხავს სხვა სექსუალობის მქონე ადამიანებს, რომლებიც არც ჰეტეროსექსუალები და არც ჰომოსექსუალები არიან.

სო-ოკა (so-ocd) ობსესიური აზრებითა და კომპულსიური ქცევებით ხასიათდება. ოკა-სგან (ocd) განსხვავებით, მსგავსი აზრები და ქცევები არა ზოგადი, არამედ სექსუალური ორიენტაციის გარშემო მყოფია.

სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანებს თავიანთ სექსუალობაზე ფიქრი მუდმივად აწუხებთ; მათ ასევე, სექსუალობის სწორი სახელდება და მასთან თვითიდენტიფიკაცია აღელვებთ, რადგან სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანია, სხვა ადამიანებმა არასწორად არ აღიქვან მათი სექსუალობა. ეს სწორედ ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ფიქრთაგანია, რომელიც იმ ადამიანებს აქვთ, რომლებიც სო-ოკა-ით (so-ocd) იტანჯებიან. ეს და სხვა აკვიატებული აზრები უმრავლეს შემთხვევაში არასასურველია და სრულიად განსხვავებულია იმ სექსუალური აზრებისგან, რომლებსაც ადამიანი, შესაძლოა, სასიამოვნოდ მიიჩნევდეს.

რიგ შემთხვევაში, სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანები შიშობენ, რომ მთელი თავიანთი ცნობიერი ასაკის ცხოვრება სიცრუეში გაატარეს და თავსაც არ უტყდებოდნენ იმის თაობაზე, თუ რა სექსუალური პრეფერენციები შესაძლოა ჰქონდეთ რეალურად. გარდა გარშემომყოფების რეაგირებისა, მათ ასევე ეშინიათ, რა გავლენას მოახდენს მათი სექსუალური ორიენტაცია რომანტიკულ პარტნიორებსა და მათი ცხოვრების სხვა ასპექტებზე.

ოკა-ის (ocd) მსგავსად, აკვიატებული აზრებს ხშირად მოსდევს კომპულსიური ქცევები. ხშირად, აკვიატებული აზრების საპასუხოდ, ადამიანი კომპულსიურ ქცევებში ებმებიან. მაგალითად, სხვადასხვა გამოსახულებასა და ფოტოს აშტერდებიან იმისთვის დასადასტურებლად და “გამოსაცდელად”, აღიგზნებიან თუ არა; ხშირია სხვა ადამიანებთან ფიზიკურად ახლოს ყოფნის არიდება, რათა მათთან ნებისმიერი ტიპის შეხება გამორიცხონ; ასევე გავრცელებულია სხვებისგან დარწმუნებისა და დადასტურების მიღების მცდელობა თავიანთი სექსუალობის შესახებ, რაც მათ აუცილებელ საჭიროებად მიაჩნიათ, რათა ბოლომდე იყვნენ თავიანთ სიმართლეში დარწმუნებულები.

მსგავსი აკვიატებების ქონის პირობებში, გავრცელებულია სხვადასხვაგვარი შიშიც. მაგ.: ჰეტეროსექსუალი ქალი შეიძლება შეშინდეს, რატომ ფიქრობს ქალებზე მუდმივად, თუ არ უნდა მათთან სექსი და თუ მას კაცები იზიდავენ. ქალებზე აკვიატებული ფიქრი მათ აიძულებს იფიქრონ, რომ ლესბოსელები არიან, თუმცა მსგავსი აკვიატება ვერ იქნება სექსუალობის დადგენის მყარი საფუძველი. ეს შესაძლოა იყოს სექსუალობისა და რომანტიკული მიზიდულობის ერთმანეთთან გაიგივება, რაც არასწორია, რადგან სექსუალობა და რომანტიკული მიზიდულობა ერთმანეთისგან განსხვავებულია.

წაიკითხეთ ამავე თემაზე რომანტიკული ორიენტაცია — მისი მნიშვნელობა, ტიპები და ტერმინები.

იგივე შეიძლება დაემართოს ჰომოსექსუალ ადამიანსაც, რომელიც ზრდასრულ ცხოვრებაში თავს გეი კაცად აიდენტიფიცირებდა, თუმცა გარკვეული პერიოდია, რაც ქალებზე ფიქრები ობსესიურად აეკვიატა. მსგავს ფიქრებს მათი რეალიზებისა და განხორციელების შიში ახლავს თან სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანებში, ხოლო ამ შიშების გაქარწყლებას ისინი კომპულსიური ქცევებითა და რიტუალებით ცდილობენ. მსგავსი ქცევები არათუ აქარწყლებს იძულებით ფიქრებს, არამედ — აძლიერებს მათ.

თვითგამორკვევის გზაზე სექსუალობას ბევრი ადამიანი იკვლევს და აყენებს ეჭვქვეშ, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია. ასევე, ნორმალურია ამ გზაზე არასასიამოვნო და მიჩქმალული გრძნობებისა და ემოციების ზედაპირზე ამოტივტივება, თუმცა, როცა ამ პროცესისთვის დამახასიათებელი ნიშნები აკვიატებულ აზრებსა და კომპულსიურ ქცევებსაც მოიცავს და თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ხელს გიშლით, ეს შესაძლოა სო-ოკას (so-ocd) საფუძვლად მივიჩნიოთ. ჯანსაღი და არაჯანსაღი პროცესების გასამიჯნად კი შეგვიძლია მარტივი იდენტიფიკატორები გამოვიყენოთ. მაგალითად, თუ ის ფიქრები და ქცევები, რომლებიც გაქვთ თქვენს სექსუალობაზე, დღეში საათზე მეტს იკავებს და უმეტეს შემთხვევაში დანაშაულისა და სირცხვილის გრძნობას იწვევს, ეს იმაზე მიგვანიშნებს, რომ პროცესები შესაძლოა სო-ოკა-ის (so-ocd) ნაწილი იყოს.

პირველადმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ოკა-ის (ocd) მქონე ადამიანების დაახლოებით 25%-30%-ს სექსუალური აკვიატებაც აქვს. სო-ოკა (so-ocd) ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალების მიერ ყოველთვის კარგად არ არის გააზრებული, ამიტომ შესაძლებელია, დასახელებული რიცხვები რეალურ მონაცემებს შესაბამისად ვერ ასახავდეს.

სო-ოკა-ის (so-ocd) ერთი, გადაწყვეტილი გამომწვევი მიზეზი არ არსებობს, თუმცა, მიიჩნევა, რომ გენეტიკა და გარემო ფაქტორები დიდ როლს თამაშობს. ასევე მნიშვნელოვანია, ისეთი სოციალური ფაქტორები, როგორებიცაა რელიგია, კულტურული ღირებულებები და სხვა ასპექტები, რომლებმაც შეიძლება დაბრკოლებები შეუქმნას მათ, ვინც თავის აქტუალიზაციას ცდილობს.

მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სო-ოკა-ით (so-ocd) შთაგონებული ფიქრები ჰომოფობიად მივიჩნიოთ, ეს არ ნიშნავს, რომ სო-ოკა-ის (so-ocd)  მქონე ადამიანები ინტერნალიზებული ჰომოფობიით იტანჯებიან, ან, ზოგადად, ჰომოფობები არიან. ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანები თავიანთი სექსუალური ორიენტაციით არიან შეპყრობილები, ისევე, როგორც ოკა-ის (ocd) სხვა ქვეტიპების მქონე ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა სახის აკვიატებები.


ინტერნალიზებული ჰომოფობია — ჰომოსექსუალი ადამიანების მიერ თავიანთი სექსუალობის უარყოფა და თვითრწმენა იმის თაობაზე, რომ მათი ქვიარ ურთიერთობებში ჩართვა საზიანო და არასწორია. ადამიანები, რომლებიც ინტერნალიზებული ჰომოფობიით იტანჯებიან, ზიზღსა და ბრაზს განიცდიან სხვა ქვიარ ადამიანების მიმართ.  

ნიშნები და სიმპტომები

სო-ოკა-ის (so-ocd) შემთხვევაში გავრცელებული აკვიატებული აზრები და კომპულსიური ქცევები შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგ ნიშნებს:

 • სექსუალურ ორიენტაციის ეჭვქვეშ დაყენება, მიუხედავად იმისა, რომ ამის რაციონალური მიზეზი არ გაქვთ;
 • ღრმად და ჩაკირკიტებით ფიქრი წარსული სექსუალური გამოცდილებისა და სოციალური ურთიერთქმედებების შესახებ;
 • აკვიატებული ფანტაზიების ქონა სხვადასხვა სექსუალურ ქცევაზე, რათა გაიგოთ, აღგაგზნებთ თუ არა ესა თუ ის ფიქრი;
 • მუდმივი შეშფოთება, რომ  შემთხვევით “სიგნალებს” გზავნით, რაც სხვებს აფიქრებინებს, რომ იმ სექსუალობის ხართ, რომელთანაც რეალურად არ იდენტიფიცირდებით. მაგ.: პანსექსუალი ხართ, თუმცა გგონიათ, რომ თქვენი “სიგნალებით” ყველა იფიქრებს, რომ ჰომოსექსუალი ხართ;
 • სხვებისგან დარწმუნების მუდმივი და თავდაუზოგავი მცდელობა თქვენი სექსუალობის თაობაზე;
 • იმგვარი სოციალური სიტუაციებისგან თავის განრიდება, რომლებშიც შესაძლოა სხვებთან ახლოს დგომა და შეხება გახდეს გარდაუვალი.

გავრცელებული კითხვები, რომლებსაც სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანები საკუთარ თავს მუდმივად უსვამენ, შესაძლოა, მოიცავდეს შემდეგს:

 • როგორ დავრწმუნდე, კაცები მომწონს თუ ქალები?
 • იქნებ ჩემი სექსუალობის შესახებ ვცდები?
 • ნამდვილად შესაძლებელია ვიცოდე, ვინ მიზიდავს სექსუალურად?
 • რა მოხდება, თუ ვერასდროს გავიგებ, ვინ მიზიდავს სინამდვილეში? როგორ შემიძლია დარწმუნებული ვიყო ამ საკითხში?
 • რა მოხდება, თუ შემთხვევით იმ აზრების მიხედვით მოვიქცევი, რომლებიც მმართავს?
 • ჰომოსექსუალი ადამიანის ქცევები ხომ არ მაქვს (როცა ადამიანი თავს ჰეტეროსექსუალად მიიჩნევს, ხოლო ჰომოსექსუალების შემთხვევაში, პირიქით — ისინი ეკითხებიან თავებს, მათი ქცევები იმაზე ხომ არ მიანიშნებს, რომ ისინი სინამდვილეში ჰეტეროსექსუალები არიან)?
 • თუ მე ჰომოსექსუალური ლიტერატურა მომწონს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მეც ჰომოსექსუალი ვარ?
 • თუ მხოლოდ ჰომოსექსუალურ პორნოგრაფიას ვუყურებ, ეს ნიშნავს, რომ გეი ვარ?

კომპულსიური ქცევები სო-ოკა-ის (so-ocd) შემთხვევაში შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგს:

 • კონკრეტული ფოტოს ნახვის შემდეგ აღგზნების შემოწმება;
 • ერთი მხრივ, თქვენი სექსუალობისგან განსხვავებული ტიპის სექსუალური მასალების  მოხმარება, რათა დააზუსტოთ, ხომ არ გექნებათ მათზე რეაქცია;
 • მეორე მხრივ, უარის გამოცხადებათქვენი სექსუალობისგან განსხვავებული ნებისმიერი მასალის მოხმარებაზე, იმის შიშით, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს რაიმე ტიპის რეაქცია თქვენში;
 • თავის იძულება, მუდმივად წარმოიდგინოთ სექსუალური სიტუაციები, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის სექსუალობა, რომელთანაც თავს აიდენტიფიცრებთ, ნამდვილად გერგებათ.

მსგავსი ქცევები ხელს უშლის სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანების სოციალურ ცხოვრებას, რადგან რიგ შემთხვევაში ისინი თავიდან იცილებენ ბევრ ინტერაქციას, რომელმაც, შესაძლოა, მათი სექსუალობა ეჭვქვეშ დააყენოს. მაგალითად, ჰეტეროსექსუალი ადამიანების შემთხვევაში, ისინი შესაძლოა ჰომოსექსუალ ადამიანებთან ურთიერთობას გაექცნენ, რათა სხვებმა ისინიც ჰომოსექსუალებად არ მიიჩნიონ. ასეთ შემთხვევაში, სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანებში ურთიერთობები მეორეხარისხოვანი ხდება, რადგან პრიორიტეტი ისაა, თუ რას იფიქრებს ხალხი მათ სექსუალობაზე.

როგორ გავუმკლავდეთ სო-ოკა-ს (so-ocd)?

სო-ოკა-ის (so-ocd) მკურნალობა ოკა-ის (ocd) სხვა ქვეტიპების მსგავსია, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული ადამიანი განსხვავებულია, ამიტომ მკურნალობის გზები და მიდგომები, შესაძლოა, განსხვავდებოდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მართებულია თქვენი ჯანმრთელობის პრიორიტეტად მონიშვნა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან კონსულტაცია.

ექსპოზიციური თერაპია და რეაგირების პრევენცია 

ექსპოზიციური თერაპია და რეაგირების პრევენცია კოგნიტიური ქცევითი თერაპიის ტიპია და მას უპირველესად გამოიყენებენ ოკა-ს (ocd) სამკურნალოდ. ამ ტიპის თერაპია ინდივიდის შფოთვის გამომწვევ ფაქტორებს (ტრიგერებს) აიდენტიფიცირებს და მათ კომპულსიური ქცევის განხორციელებაში ხელს უშლის.

თერაპიაში მსგავსი მიდგომა ადამიანებს დისტრესთან გამკლავებას დაასწავლის, ხოლო სო-ოკა-ის (so-ocd) მქონე ადამიანებს თავიანთი შფოთვის სამართავად უფრო ჯანსაღი გზების პოვნას, როდესაც აკვიატებული აზრები უჩნდებათ. თერაპიის მთავარია მიზანი აკვიატება-იძულების (ობსესია-კომპულსიის) ციკლის გარღვევა და ახალი ქცევებით ჩანაცვლებაა.

სო-ოკა-ის (so-ocd) მხარდაჭერის ჯგუფი

სო-ოკა-ის (so-ocd) მხარდაჭერის ჯგუფები დაგეხმარებათ გააზრებაში, რომ თქვენ ერთადერთი არ ხართ, ვინც მსგავსი ფიქრებითა და ქცევებით იტანჯება. შესაბამისად, ამ ბრძოლაში მარტო არ ხართ, რაც ნაკლებად მარტოსულად გაგრძნობინებთ თავს. მხარდაჭერის ჯგუფები, როგორც წესი, ინდივიდუალურ თერაპიას ვერ ანაცვლებენ, თუმცა, მკურნალობის გეგმის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დამხმარე კომპონენტად შეგვიძლია მივიჩნით. ადგილობრივი კონტექსტიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ არაა აუცილებელი, მხარდაჭერის ჯგუფი აუცილებელი იყოს ფიზიკურ სივრცეში შეკრებილ ადამიანთა ერთობა. ეს შესაძლოა იყოს ონლაინ სივრცე, რომელშიც ადამიანები ერთმანეთს აკვიატებული აზრებისა და რიტუალისტური ქცევების მდგომარეობაში ყოფნის სამართავად რჩევებსა და გამოცდილებებს უზიარებენ.

კვებისა და ცხოვრების წესის ცვლილებები 

არაერთი კვლევა ცხადყოფს, რომ ცხოვრების წესის ისეთი კომპონენტებს, როგორებიცაა კვების წესი და ვარჯიში, მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს იმაზე, თუ რამდენად კარგად შეგვიძლია შფოთვითი აშლილობის მართვა.

რეგულარული ვარჯიში ადამიანებს სტრესის მოხსნაში ეხმარება, ხოლო ჯანსაღმა დიეტამ, შესაძლოა, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე დადებითად იმოქმედოს. ამის გათვალისწინებით, შფოთვისას მართებულია, რომ ცხოვრების მიმდინარე სტილი გადაიაზროთ და საჭიროების შემთხვევაში, ცვლილებებიც დაგეგმავთ, რომლებიც სასარგებლო იქნებოდა როგორც სხეულისთვის, ასევე — გონებისთვის.

თვითგაცნობიერების სავარჯიშოები

თვითგაცნობიერების (ინგ. mindfulness) სავარჯიშოები ხშირად ოკა-ის (ocd) თერაპიის ნაწილია. მსგავსი სავარჯიშოები მიმდინარე მომენტში არსებულ აზრებსა და გრძნობებზე ამახვილებს ყურადღებას ყოველგვარი განსჯისა და ანალიზის გარეშე. ადამიანები კონცენტრირდებიან იმაზე, რა ხდება “აქ და ახლა”. თითოეული ფიქრის მშვიდად მიღებით, ადამიანები, რომლებიც შფოთავენ, ნაკლებად დამოკიდებულნი ხდებიან ობსესიური ფიქრების გასანეიტრალებლად კომპულსიურ ქცევებში ჩართვაზე.

ღრმა სუნთქვითი ვარჯიშები და მედიტაცია მშვენიერი დასაწყისია თქვენს ცხოვრებაში თვითგაცნობიერების სავარჯიშოების ინტეგრირებისთვის.

სტრესის მართვა

სტრესმა თქვენს ცხორებაში, შესაძლოა, ოკა-ის (ocd)სიმპტომები გააუარესოს. ბევრი ადამიანი აღნიშნავს, რომ სწორედ სტრესული ან ტრავმული ინციდენტი იყო მათი ოკა-ის (ocd)გამომწვევი მიზეზი. შესაბამისად, სტრესი, შესაძლოა, მივიჩნიოთ ერთგვარ გამღიზიანებელ ფაქტორად, რომელიც თქვენში სო-ოკა-ის (so-ocd)გარშემო არსებულ აზრებსა და ქცევებს აპროვოცირებს.

სტრესის მართვის გზები მოიცავს:

 • საკმარის ძილს ყოველ ღამე;
 • ალკოჰოლისა და რეკრეაციული ნარკოტიკების გადაჭარბებული მოხმარების ან სრულად გამორიცხვა, ცხოვრების სტილის შესაბამისად;
 • სხვა ადამიანებთან მყარი სოციალური კავშირები შენარჩუნება.

თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა, სო-ოკა (so-ocd)გაქვთ, შეგიძლიათ დახმარებისთვის საქართველოში მოქმედ ქვიარ ორგანიზაციებსაც მიმართოთ:

წყაროები: