რა სერვისები აქვს ქვიარებისთვის თანასწორობის მოძრაობას

თანასწორობის მოძრაობა

ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებისთვის თანასწორი და უსაფრთხო სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი გარემოსა და ღირსეული ცხოვრების შექმნისთვის მუშაობენ. მიზნის მისაღწევად, სხვადასხვა აქტივობის გარდა, რომლებიც გულისხმობს ქვიარ ადამიანების უფლებების ადვოკატირებას, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას და სხვა, ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებს სერვისებსაც სთავაზობენ.

სერვისებს შორისაა ქვიარ ადამიანების ინფორმირება მათი უფლებების, შესაძლებლობებისა და არადისკრიმინაციული მიდგომების შესახებ შესახებ; ასევე, იურიდიული და ფსიქოლოგიური მომსახურება, სოციალური მუშაკის მომსახურება, უფასო ტესტირებები სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე და სხვა. სერვისები ხორციელდება, როგორც სხვადასხვა საინფორმაციო კამპანიის გზით, ასევე — შეხვედრებისა და ტრენინგების მეშვეობითაც.

ორგანიზაციებს შორის არიან თანასწორობის მოძრაობა, თემიდა, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG), თბილისი პრაიდი, პერიფერია.

ამ სტატიაში თანასწორობის მოძრაობის სერვისებს განვიხილავთ.

არასამთავრობო ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობა მუშაობს, როგორც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ასევე — ლგბტქ+ თემის გაძლიერებასა და მისი უფლებების ადვოკატირებაზე. ორგანიზაციის წევრების ხედვის თანახმად, მათ სურთ, ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური ორიენტაციის გამო ლგბტქ ადამიანები არ განიცდიან ძალადობასა და აგრესიას და რომელშიც ლგბტქ თემის წევრები და ქალები საზოგადოების თანასწორი წევრები არიან.

ორგანიზაცია მუშაობს შემდეგი მიმართულებებით:

 • ლგბტქ თემის წარმომადგენლებისა და ქალთა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • ლგბტქ თემის წევრთა და ქალების მობილიზება და ინტეგრაციის ხელშეწყობა;
 • ლგბტქ თემისა და ქალთა გაძლიერებისათვის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირება.

ხოლო სამიზნე ჯგუფებს შორის არიან:

 • ლგბტქ თემის წარმომადგენლები და თემის აქტივისტები;
 • ქალები;
 • ჯანდაცვისა და სოციალური სერვისების მიმწოდებლები;
 • სხვადასხვა მედიასაშუალების წარმომადგენლები;
 • პოლიტიკის შემქმნელები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები;
 • სამოქალაქო საზოგადოება;
 • განათლების სფეროში დასაქმებული პირები.

ორგანიზაციის სერვისები

“თანასწორობის მოძრაობა” სხვადასხვა უფასო და ანონიმურ სერვისს გვთავაზობს. მათ შორისაა:

PreP პროგრამა და პრე-ექსპოზიციური პროფიკაქტიკა

პრეპი – (პრე-ექსპოზიციური პროფილაქტიკა) აივ ინფექცია/შიდსის პრევენციის მეთოდია, რომელიც აივ ინფექციისგან დაცვას 99%-მდე უზრუნველყოფს. პრეპის ფარგლებში გამოიყენება აივ ინფექცია/შიდსის სამკურნალო მედიკამენტი, რომელსაც წლების განმავლობაში მილიონობით ადამიანი იყენებს. პრეპ მედიკამენტების უსაფრთხოება და ეფექტიანობა დამტკიცებულია ამერიკის საკვებისა და წამლის ადმინისტრაციის (FDA-ს) მიერ.

პრეპ მედიკამენტის მიღების ორი რეჟიმი არსებობს. ესენია : მედიკამენტის მიღება ყოველდღიურად და სიტუაციურად.

პრეპის პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითია. ეს არის საშუალება, რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ თქვენი სქესობრივი ცხოვრება უფრო უსაფრთხო გახადოთ და აკონტროლოთ თქვენი სექსუალური ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა. პრეპი განკუთვნილია აივ ნეგატიური სტატუსის მქონე ადამიანებისთვის, რომლებიც დგანან აივით ინფიცირების მაღალი რისკის წინაშე.

პრეპის პროგრამაში ჩასართავად საჭიროა თანასწორობის მოძრაობის ოფისში ვიზიტი, რომელშიც შეავსებთ რისკის შეფასების კითხვარს და გაიკეთებთ პრეპ პროგრამისთვის განკუთვნილ ანალიზებს (ტესტირება B ჰეპატიტზე, ტესტირება C ჰეპატიტზე (Anti HCV) ტესტირებას სიფილისზე სისხლის საერთო და ბოიქიმიური ანალიზი) სამედიცინო კრიტერიუმების დაკმაყობფილების დასადგენად. რის შემდეგაც უკვე შეძლებთ პრეპის აღებას, ხოლო ქიმთან ჩაწერა ონლაინაა შესაძლებელი.

პროგრამა სრულიად კონფიდენციალურია.

PEP პროგრამა და პოსტ-ექსპოზიციური პროფიკაქტიკა

პოსტ-ექსპოზიციური პროფილაქტიკა (PEP) აივ/შიდსის პრევენციის მეთოდია და გულისხმობს მკურნალობის 28 დღიანი კურსის გავლას იმ პირებისთვის, ვინც არ არის აივ დადებითი, თუმცა ჰქონია სარისკო ქცევა/კონტაქტი აივ ინფიცირებულ პირთან ან პირთან, ვისაც აქვს აივთან დაკავშირებული მაღალი რისკი უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში.

პეპის გამოყენების საჭიროება დგემა შემდეგ შემთხვევებში:

თუ  აივ-უარყოფითი ხართ, არ იცით თქვენი აივ-სტატუსი და ბოლო 72 საათის განმავლობაში აივ-ით ინფიცირების შესაძლო რისკი გქონდათ. კერძოდ:

 • სქესობრივი კავშირის დროს (მაგალითად, დაზიანდა კონდომი);
 • ნემსის, შპრიცის და სხვა საინექციო მასალის გაზიარებისას;
 • იყავით სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი.

პეპის მუშაობის მექანიზმია შემდეგნაირია: ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსს (აივ) ორგანიზმში შეჭრის შემდგომ რამდენიმე დღე სჭირდება ორგანიზმში დასამკვიდრებლად. პეპ (PEP)-ის მედიკამენტების დროულად მიღების შემთხვევაში, მედიკამენტები ეხმარება თქვენს იმუნურ სისტემას ებრძოლოს ვირუსს და ხელი შეუშალოს ინფიცირებულ უჯრედებში მის გამრავლებას. უჯრედები, რომლებიც თავიდან დაინფიცირდნენ, მალევე ბუნებრივად იწყებენ კვდომას, შედეგად, ორგანიზმში ვირუსი ვეღარ მრავლდება.

პეპის მიღება თანასწორობის მოძრაობაში ან “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრშია” შესაძლებელი.

საკონტაქტო ინფორმაცია და პეპის გაცემის საათები:

ტელეფონი: 032 247 97 48
ორშაბათი-შაბათი 12-19:00 სთ

იურისტის სერვისი

ორგანიზაცია მზად არის უფასო იურიდიული დახმარება გაუწიოს ყველა ადამიანს, რომელიც გენდერული იდენტობის ან/და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდა ნებისმიერ სივრცეში, იქნება ეს ქუჩა, სამუშაო ადგილი, ოჯახი თუ სხვა.

გადა ამისა, ორგანიზაცია იურიდიულ დახმარებას უწევს ძალადობა გამოვლილ ადამიანებს, ასევე, ადამიანებს, რომელთა მიმართაც შანტაჟი, მუქარა მიმდინარეობს, უკანონოდ ილახება მათი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ან უკანონოდ იზღუდება მათი, როგორც ლგბტ პირთა უფლებების რეალიზება.

სერვისი მოიცავს კონსულტაციების გაწევას, იურიდიული დოკუმენტაციის მომზადებას, ინტერესების დაცვასა და წარმომადგენლობას ადმინისტრაციულ ორგანოებისა და ყველა ინსტანციის სასამართლოში, სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე.

უფასო სერვისების მისაღებად ორგანიზაციას დაუკავშირდით Facebook გვერდზე ან ტელეფონზე: 0322 47 97 48

ფსიქოლოგის სერვისი

თანასწორობის მოძრაობა ლგბტ ადამიანებს უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფს. ფსიქოლოგიური მომსახურება გულისხმობს ფსიქო–დიაგნოსტიკას და დახმარების ღონისძიებებს კლიენტის პირველად ინტერვიუს შეხვედრის დროს, როგორც ინდივიდუალურ, ისე — ოჯახურ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციებსა და საგანმანათლებლო სესიებს.

ფსიქიატრის სერვისი

თანასწორობის მოძრაობაში ქვიარ ადამიანებს ფსიქიატრის უფასო სერვისის მიღებაც შეუძლიათ. ფსიქიატრის მომსახურება გულისხმობს ფსიქო–დიაგნოსტიკას და კლიენტის პირველად ინტერვიუს შეხვედრის დროს, დახმარების ღონისძიებებს, ინდივიდუალურ კონსულტაციებს.

ანონიმური ტესტირება სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე

“თანასწორობის მოძრაობაში” შეძლებთ სწრაფი და მარტივი ტესტირების ჩატარებას სქესობრივი გზით გადამდებ დაავადებებზე. ტესტირება ტარდება აივ/შიდსზე, სიფილისზე, C და B ჰეპატიტებზე. ამასთან, ორგანიზაციაში შეძლებთ უფასო პრეზერვატივებისა და ლუბრიკანტების მიღებას.

სოციალური მუშაკის სერვისი

თანასწორობის მოძრაობა ლგბტქ ადამიანებს სოციალური მუშაკის უფასო მომსახურებასაც სთავაზობს. სოციალური მუშაკის მომსახურება თითოეული შემთხვევის შეფასებას, წარმოებასა და მონიტორინგს გულისხმობს. კერძოდ:

 • ადამიანების დახმარება საკუთარი პოტენციალის გაუმჯობესებაში;
 • ადამიანების დაკავშირება შესაბამის დაწესებულებებთან, რესურსებსა და სერვისებთან;
 • ორგანიზაციების და მათი მომსახურების გაუმჯობესება ადამიანების მოთხოვნილებებისა და საჭიროებების შესაბამისად;
 • სოციალური პოლიტიკის ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის ხელის შეწყობა.

თანასწორობის მოძრაობის შესახებ სხვა ინფორმაციას შეგიძლიათ გაეცნოთ ორგანიზაციის ვებგვერდზე.

წაიკითხეთ სხვა ორგანიზაციების სერვისების შესახებაც: