ჭდე: ჰეტერონორმატიულობა

„სავალდებულო ჰეტეროსექსუალობა“ — მნიშვნელობა, ნიშნები და გამკლავების გზები

ტერმინი „სავალდებულო ჰეტეროსექსუალობა“ (ინგლ. Compulsory Heterosexuality, შემოკლებით Comphet) აღნიშნავს ხალხის მიერ განცდილ…

შოთა ფუტკარაძე

რას ნიშნავს ჰეტერონორმატიულობა — მაგალითები და საზიანო მხარეები

ჰეტერონორმატიულობა არის წარმოდგენა, რომ ჰეტეროსექსუალობა (მხოლოდ საპირისპირო სქესის/გენდერის მიმართ მიზიდულობა) ერთადერთი „ნორმალური“…

შოთა ფუტკარაძე