ჭდე: ქვიარ ორგანიზაციები

თემიდა — 2024 წლის მარტის მიმოხილვა

ქვიარ-ასოციაცია „თემიდა“ ქვიარ-აქტივისტური, მემარცხენე ტრანს სათემო ორგანიზაციაა, რომელიც ორგანიზდება, მუშაობს და  იბრძვის…

შოთა ფუტკარაძე

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) — 2024 წლის მარტის მიმოხილვა

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) საქართველოში პირველი ორგანიზაციაა, რომელიც ფოკუსირებულია ლესბოსელი, ბისექსუალი…

შოთა ფუტკარაძე

თბილისი პრაიდი — 2024 წლის მარტის მიმოხილვა

„თბილისი პრაიდი“ საქართველოში მოქმედი ქვიარ ორგანიზაციაა, რომელიც ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს…

შოთა ფუტკარაძე

თბილისი პრაიდი — 2024 წლის თებერვლის მიმოხილვა

„თბილისი პრაიდი“ საქართველოში მოქმედი ქვიარ ორგანიზაციაა, რომელიც ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანასწორი და თავისუფალი გარემოს…

ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) — 2024 წლის თებერვლის მიმოხილვა

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) საქართველოში პირველი ორგანიზაციაა, რომელიც ფოკუსირებულია ლესბოსელი, ბისექსუალი…

თემიდა — 2024 წლის თებერვლის მიმოხილვა

ქვიარ-ასოციაცია „თემიდა“ ქვიარ-აქტივისტური, მემარცხენე ტრანს სათემო ორგანიზაციაა, რომელიც ორგანიზდება, მუშაობს და  იბრძვის…