ჭდე: სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკური უმცირესობების საბჭო

ძირს უთხრის ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას — რელიგიათა საბჭო რუსულ კანონზე

სახალხო დამცველთან არსებული ეთნიკურ უმცირესობათა საბჭო კატეგორიულად ეწინააღმდეგება და გმობს რუსული კანონის…

ნანა