ჭდე: მუსიკოსი

მე მჯერა გულწრფელი კოლექტიურობის, რომელიც მხოლოდ იდენტობებს არ ემყარება — ნინო დავაძე

"ვარ მუსიკოსი და ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია კომბინაციების სპეციფიკით, როცა საქმე ხმასა და…

ნანა