ჭდე: კონფლიქტის ტრანსფორმაცია

დევნილი ქალები კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას უჭერენ მხარს — UN Women-ის კვლევა

"საზოგადოება არ არის კონფლიქტში იმდენად, რამდენადაც პოლიტიკა არის კონფლიქტური" ეს არის იძულებით…

ნანა