ჭდე: კონდომები

აივ თვითტესტები Grindr-ის მომხმარებლებისთვის — თანასწორობის მოძრაობის ახალი სერვისი

Grindr-ის მომხმარებლები აივ თვითტესტების, კონდომებისა და ლუბრიკანტების შეკვეთას აპლიკაციიდან გაუსვლელად შეძლებენ. ამის…

ნანა