ჭდე: თამარ შატბერაშვილი

და-ბრუნება 

ბლოგის ავტორი: თამარ შატბერაშვილი საიდან სად ბრუნვას შეიძლება ვუწოდოთ დაბრუნება?  თუ არსად

Aprili Media