ჭდე: ეკატერინე ლოლუა

ორგაზმი — პროექტი ორგაზმსა და მის მნიშვნელობაზე

საზოგადოებაში, რომელშიც სექსი ჯერ კიდევ ტაბუა და ხშირად ის მხოლოდ გამრავლების საშუალებად…

ნანა