ჭდე: დროებითი საცხოვრისი

რა სერვისები აქვს ქვიარებისთვის თემიდას

ადგილობრივი სათემო ორგანიზაციები ქვიარ ადამიანებისთვის თანასწორი და უსაფრთხო სოციალური, პოლიტიკური და სამართლებრივი

ნანა გობეჯიშვილი