ჭდე: დემისექსუალი

დემისექსუალობა — მისი მნიშვნელობა, ტიპები და ტერმინები

ტერმინი „დემისექსუალი“ აღნიშნავს ადამიანს, რომელსაც სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობა უჩნდება მხოლოდ მას…

შოთა ფუტკარაძე