ჭდე: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლო

ევროსასამართლომ საქართველოს 20 ივნისს დაზარალებულებისთვის ჯამში €153 600-ის გადახდა დააკისრა

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე "ცაავა და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ", რომელიც 2019…

ნანა