ქალთა ფონდი საქართველოში — 2024 წლის თებერვლის მიმოხილვა

ქალთა ფონდი საქართველოში

ქალთა ფონდი საქართველოში“ არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომლის მიზანიცაა ქალებისა და ქალთა ორგანიზაციების, საინიციატივო ჯგუფებისა და აქტივისტების გაძლიერება საქართველოში ქალთა უფლებების განხორციელების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფასოვანი მონაწილეობისა და თვითრეალიზაციისთვის, ფინანსური და ტექნიკური დახმარების, უნარების განვითარებისა და ფემინისტური ფილანთროპიის ჩამოყალიბების გზით.

წარმოგიდგენთ ქალთა ფონდის 2024 წლის თებერვლის მიმოხილვას: