პანსექსუალების დროშა — ფერები და მათი მნიშვნელობა

Outright International

პანსექსუალობა სექსუალური ორიენტაციაა, რომელიც გულისხმობს სექსუალური მიზიდულობის არსებობას ყველა გენდერის მიმართ, ადამიანის სქესისა თუ გენდერული იდენტობისგან განურჩევლად.

► პანსექსუალობა ხშირად ბისექსუალობის ქვეკატეგორიად მოიაზრება, თუმცა ის განსხვავდება ბისექსუალობისგან.  ბისექსუალობა მხოლოდ ორი ან მეტი გენდერის მიმართ მიზიდულობას გულისხმობს, ნაცვლად ყველა გენდერისა.

ამ სტატიაში გაგაცნობთ პანსექსუალების დროშის მოკლე ისტორიას და მისი ფერების მნიშვნელობას.

ტერმინი „პანსექსუალობა“ და მისი ისტორია

„პან-“ ბერძნული წინსართია, რომელიც აღნიშნავს „ყველას“. პანსექსუალ ადამიანს ყველა გენდერი იზიდავს, განურჩევლად ადამიანის გენდერული იდენტობისა, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს მისი სქესისგან ან სცდებოდეს გენდერული ბინარულობის საზღვრებს — მაგალითად, პანსექსუალს შეიძლება იზიდავდეს კაცი, ქალი, სისგენდერი თუ ტრანსგენდერი, არაბინარული და ინტერსექსი ადამიანები.

ტერმინი „პანსექსუალიზმი“ ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის ადრეულ წლებში გახადა პოპულარული ზიგმუნდ ფროიდმა, ფსიქოანალიზის მამამ. თავდაპირველად ეს ტერმინი აღნიშნავდა იმ ხედვას, რომლის მიხედვითაც ადამიანის ქცევის უდიდესი ნაწილი მისი სექსუალური ინსტინქტებით იყო განპირობებული. ფროიდის ეს თეორია, რომ ადამიანის ქცევების მთავარი მოტივაცია სექსი იყო, ბევრმა ადამიანმა გააკრიტიკა. დროის მსვლელობასთან ერთად, ტერმინი „პანსექსუალიზმი“ გარდაიქმნა, გახდა „პანსექსუალობა“ და მიეცა ის მნიშვნელობა, რომლითაც მას დღეს ვიყენებთ.

პანსექსუალების დროშა პოპულარული ადრეულ 2010-იან წლებში გახდა, როდესაც ის Tumblr-ის ანონიმურ ანგარიშზე დაპოსტა მისმა შემქმნელმა, Jasper V-მ. დროშა პანსექსუალთა თემის სიმბოლოს წარმოადგენს, ისევე როგორც ე.წ. „ცისარტყელას დროშა“ LGBTQ+ თემის სხვადასხვა ჯგუფს. პანსექსუალების დროშა ასახავს იმას, რომ პანსექსუალებს მიზიდულობა ყველა ადამიანის მიმართ შეიძლება ჰქონდეთ, განურჩევლად მათი გენდერისა და სექსუალობისა.

Wikimedia

პანსექსუალების დროშა თანაბარი ზომის სამი ჰორიზონტალური ზოლისგან შედგება, ზემოდან ქვემოთ:

  • ვარდისფერი — მიზიდულობა ქალების მიმართ;
  • ყვითელი — მიზიდულობა არაბინარული ადამიანების მიმართ;
  • ცისფერი — მიზიდულობა კაცების მიმართ.

სხვა ქვიარ დროშებზე მეტის გასაგებად იხილეთ: