ქვიზი: გამოიცანი LGBTQ+ ტერმინები

Mashable

ჩვენს მრავალფეროვან სამყაროში განსხვავებული იდენტობებისა და ორიენტაციის გააზრება და პატივისცემა ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ ქვიზში შეგხვდებათ ის ტერმინები, რომლებიც საკვანძოა LGBTQ+ თემის უკეთ გაგებისა და მხარდაჭერისთვის, და შეამოწმებთ, რამდენად კარგად გესმით მათი მნიშვნელობები.

ტესტი შედგება 10 კითხვისგან.

გთავაზობთ ქვიზს, სადაც LGBTQ+ ტერმინების მნიშვნელობები უნდა გამოიცნოთ