ტრენინგი ლგბტქ+ აქტივისტებისთვის სტრესმედოგობის განვითარებაზე

Equality Movement

“თანასწორობის მოძრაობა” აანონსებს აქტივისტების ბანაკს, “სტრესმედეგობის (ინგლ. Resilience) განვითარება ლგბტქ+ აქტივისტებში”. სათემო ორგანიზაციის ინიციატივით, გაიმართება ლგბტქ+ აქტივისტების გასვლითი შეხვედრა, რომლის მონაწილეები იმსჯელებენ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და განიხილავენ სტრესმედეგობის განვითარების სტრატეგიებს.

“ჰომოფობიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ლგბტქ+ თემის მოწყვლადობისა და დაუცველობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია. ლგბტქ+ თემის წევრები და აქტივისტები არამხოლოდ პირადად აწყდებიან ცრურწმენებსა და სტერეოტიპებზე დაფუძნებულ უარყოფით, ხშირად მტრულ განწყობებს, არამედ ასევე, უწევთ ლგბტქ+ თემის სხვა წევრების მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათი საჭიროებებისა და წუხილების გაზიარება. ასეთ პირობებში ცხოვრებასა და მუშაობას სტრესულ ფაქტორებთან დაკავშირებულ ემოციურ გადაწვამდე მივყავართ,” — ვკითხულობთ ღონისძიების აღწერაში.

ტრენინგი იმ ადამიანებისთვისაა, რომლებიც ლგბტქ+ უფლებების დაცვას/ადვოკატირებას ეწევიან საჯარო თუ ინდივიდუალურ დონეზე და სურთ მონაწილეობა ისეთი ტიპის შეხვედრაში, რომლის დახმარებითაც გამოიმუშავებენ იმ უნარებსა და ტექნიკებს, რომლებიც მათი აქტივისტური საქმიანობის განხორციელებისას სტრესის შემცირებასა და გადალახვაში დაეხმარებათ. ტრენინგის ფინანსური მხარდამჭერია ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში.

ტრენინგზე დასწრების მსურველებმა მონაწილეობისთვის ეს ფორმა უნდა შეავსონ.

ბანაკის ჩატარების სავარაუდო თარიღად 2023 წლის 3, 4, 5 ნოემბერი სახელდება, ხოლო ადგილად — ლოპოტა.

“თანასწორობის მოძრაობა” არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ლგბტქ+ ადამიანებისთვის თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების შექმნასა. აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ორგანიზაცია მუშაობს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე, ლგბტქ+ თემის გაძლიერებასა და მისი უფლებების ადვოკატირებაზე.