საჯარო რეესტრმა ძალადობრივი, პრორუსული ალტ ინფოს პარტია გააუქმა

amerikiskhma.com

საჯარო რეესტრმა ძალადობრივი და პრორუსულ პარტიას, კონსერვატიულ მოძრაობას, რომელსაც საზოგადოება ალტ ინფოს სახელით იცნობს, რეგისტრაცია გაუუქმა. გადაწყვეტილება რეესტრის ვებგვერდზე დღევანდელი, 8 აპრილით თარიღდება.

როგორც გადაწყვეტილებაზე თანდართულ დოკუმენტში ვკითხულობთ, პარტიის რეგისტრაციის კანონიერების შესწავლა ანტიკორუფციულმა ბიურომ მოითხოვა, საჯარო რეესტრმა კი გადაწყვეტილება ამ მიმართვის საფუძველზე მიიღო.

სქრინი გადაწყვეტილების შესახებ საჯარო რეესტრის ვებგვერდიდან

საჯარო რეესტრი გაუქმების გადაწყვეტილების მიზეზად ყრილობის წესდების წარუდგენლობას ასახელებს.

“2021 წლის 6 დეკემბერს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა კონსტანტინე მორგოშიას მიერ ხელმოწერილი ახალი წესდება. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, წესდება ყრილობას უნდა დაემტკიცებინა. ამდენად, საქართველოს ორგანული კანონის „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ მე-17 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად, განმცხადებელს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსთვის პარტიის წევრთა ყრილობის მიერ მიღებული წესდება უნდა წარედგინა, რაც არ მომხდარა”, — აღნიშნულია დოკუმენტში.

ასევე ნათქვამია, რომ საქმის ფაქტობრივი გარემოებებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა ურთიერთშეჯერების შედეგად, საჯარო მმართველობის სფეროში კანონიერების პრინციპის დაცვის მიზნით, საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გადაწყვიტა:

“ბათილად იქნეს ცნობილი მეწარმეთა და იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის დეპარტამენტის არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის სამსახურის რეგისტრაციის შესახებ #P21000039/0-1 (07/12/2021) გადაწყვეტილება”, — აღნიშნულია დოკუმენტში.


ძალადობრივი და პრორუსული პარტია ალტ ინფო მუდმივად ავრცელებს პრორუსულ და ანტიდასავლურ პროპაგანდას. პარტიის წევრები ასევე გამოირჩევიან ძალადობრივი ქმედებებით, მათ შორის, განსაკუთრებით მწვავედ ქვიარ თემის მიმართ — 2021 წლის 5-6 ივლისს სწორედ ალტ ინფო იყო მედიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების თანამშრომლებისა და აქტივისების მიმართ ძალადობის ორგანიზატორი, ხოლო 2023 წელს 8 ივლისს მისმა წევრებმა თბილისი პრაიდის მიერ ორგანიზებული პრაიდფესტი ასევე ძალადობრივად დაარბიეს. აღსანიშნავია, რომ პარტიის ლიდერს, ზურა მახარაძესა და ამავე პარტიის სხვა წევრებს აღნიშნული დანაშაულების გამო პასუხი დღემდე არ უგიათ.