სახალხო დამცველს თანამშრომელი უჩივის — რას პასუხობს ომბუდსმენი

სახალხო დამცველის აპარატის რეგიონული სამმართველოს კოორდინატორი, ლევან პაპავა სახალხო დამცველს სასამართლოში უჩივის და დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, 2023 წელს შესრულებული სამუშაოსთვის მიღებული შეფასების ბათილად ცნობას, მიუღებელი შემოსავლისა და მორალური ზიანის ანაზღაურებას ითხოვს. ინფორმაცია ამის შესახებ თავდაპირველად გამოცემა ბათუმელებმა გაავრცელა. 

ლევან პაპავა მედია აპრილთან განმარტავს, რომ 2018 წლიდან პროფესიული საჯარო მოხელეები სამუშაო წლის ბოლოს ზოგად შეფასებას იღებენ. მისი თქმით, გასულ წელს მისი მუშაობა უშუალო ხელმძღვანელმა შეაფასა, როგორც “დამაკმაყოფილებელი”, რის გამოც ფულადი ჯილდო ვერ მიიღო, რაც დისკრიმინაციულმა მოტივმა განაპირობა. სახალხო დამცველის აპარატში კი განმარტავენ, რომ პაპავას წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისციპლინური საქმის წარმოება, რომელიც პაპავას მხრიდან ქალი თანამშრომლის მიზანმიმართულ დისკრედიტაციასა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვას სწავლობს და რომლის თაობაზეც თანამშრომელმა აპარატს მოხსენებითი ბარათით მიმართა.

“2018-2022 წლებში ჩემი მუშაობა ყოველთვის ფასდებოდა, როგორც “კარგი” ან “საუკეთესო”. 2023 წელს უშუალო ხელმძღვანელი შეიცვალა [დაინიშნა გიორგი ტალახაძე], რომლისგანაც მივიღე შეფასება — “დამაკმაყოფილებელი”, დისკრიმინაციული მოტივით. კერძოდ, სამუშაო პროცესში გარკვეულ საკითხებზე მისგან განსხვავებული შეხედულება მქონდა, რაზეც კურატორ მოადგილეებსაც მივმართე. ცალკეულ შემთხვევებში ეს მოსაზრება გაიზიარეს კიდეც, თუმცა ეს არ იყო მისაღები უშუალო ხელმძღვანელისთვის”, — გვეუბნება ლევანი და აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველისგან ინფორმაცია გამოითხოვა და აღმოაჩინა, რომ სამმართველოში დაბალი შეფასება მხოლოდ მას აქვს, რაც, მისი თქმით, დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე მიანიშნებს.

ლევან პაპავას ინფორმაციით, შიდა გასაჩივრების მექანიზმი გამოიყენა — 2024 წლის დეკემბერში სახალხო დამცველის ბრძანებით კომისიაც შეიქმნა და იანვარში სხდომაც გაიმართა, მაგრამ საჩივარი დისკრიმინაციის თვალსაზრისით არ განიხილეს.

“კომისია უბრალოდ ზოგადი დასაბუთებით შემოიფარგლა, ჩემი უშუალო უფროსის გადაწყვეტილება კი დაუსაბუთებელი იყო. ანტიდისკრიმინაციული კანონის თანახმად, მის აღსრულებას მეთვალყურეობს სახალხო დამცველის ოფისი. ამ შემთხვევაში შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტი უშუალოდ ოფისში მოხდა, რაზეც მივმართე, თუმცა უარი მითხრა საკითხის განხილვაზე. რომ მოეკვლიათ, უნდა შეესწავლათ სხვა კოორდინატორების შეფასების დასაბუთებაც და გარკვეულიყო, მათთან და ჩემთან მიმართებაში, რა სტანდარტით იხელმძღვანელა. ეს კონკრეტულ და არასახარბიელო შედეგზე გაიყვანდა გადაწყვეტილების მიმღებს, რაც სტრატეგიულად არ აწყობდათ და, შესაბამისად, უარი მეთქვა, ამიტომ მივმართე სასამართლოს”.

პაპავას თქმით, მისი შეფასების დასაბუთებად გამოყენებული იყო სამეგრელოს ოფისში დაბალი მიმართვიანობის ფაქტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მისი შეფასება არ უნდა ყოფილიყო განსხვავებული. თუმცა, ამის გარდა მას ედავებიან, რომ მის მიერ წლის განმავლობაში აღრიცხული შემთხვევების რაოდენობა მცირე იყო და ამ ნაწილშიც ტყუილები წერია კომისიის დასკვნაში.

“წერია, რომ თითქოს მე შევადგინე 19 ოქმი, როცა რეალურად შევადგინე 21 და ამ მონაცემების ამოღება საქმის წარმოების პროგრამიდან მარტივად შეიძლებოდა. სახალხო დამცველმა მხოლოდ უშუალო ხელმძღვანელის ზეპირი განმარტებები გაიზიარა, რაც შეცდომაა. კიდევ ერთი ტყუილი ისაა, რომ თითქოს 19 ოქმიდან, როცა რეალურად 21 მაქვს, მხოლოდ 5 იყო შედგენილი შეხვედრების გამართვის შედეგად, დანარჩენი კი მედიით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე. 19 ოქმიდან 12 უშუალო შეხვედრების შედეგად არის შედგენილი და ეს ოქმების შინაარსიდანაც ირკვევა. კომისია და სახალხო დამცველი ამ სიღრმეებში არ შესულა”, — გვეუბნება პაპავა და აღნიშნავს, რომ ინფორმაცია გამოითხოვა და ყველაზე მეტი ოქმი დასავლეთ საქართველოს მასშტაბით მას აქვს შედგენილი.

ლევან პაპავას თქმით, გიორგი ტალახაძესთან ცუდი ურთიერთობა აქვს, რაც შეფასების საფუძვლად იქცა.

“გიორგი ტალახაძე ჩემი უშუალო უფროსი გასულ წელს გახდა, მაგრამ იქამდეც მუშაობდა სახალხო დამცველის აპარატში სხვა პოზიციაზე. 2022 წელს ჩემ მიმართ დისციპლინური წარმოება დაიწყო. იმდროინდელმა სახალხო დამცველმა, ნინო ლომჯარიამ საკუთარი ბრძანებით დააკომპლექტა კომისია, რომელშიც გიორგი ტალახაძეც უნდა ყოფილიყო. მისი მხრიდან ჩემ მიმართ მტრული დამოკიდებულებები იქამდეც იყო, ამიტომ მოტივირებული შუამდგომლობით მივმართე ლომჯარიას და ტალახაძის აცილება მოვითხოვე, რაც დაკმაყოფილდა. ვერ მექნებოდა ნდობა იმ პროცესის მიმართ, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ჩემი ბედი უნდა გადაეწყვიტა და მონაწილეობა გიორგი ტალახაძესაც უნდა მიეღო. საბოლოოდ ჩემ მიმართ საქმის წარმოება შეწყდა, რადგან არ დადასტურდა დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი”.

ლევან პაპავა გვეუბნება, რომ უკვე მას შემდეგ, რაც ტალახაძე მის უშუალო უფროსად დაინიშნა, გარკვეულ საკითხებზე განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა და სახალხო დამცველის მოადგილეებსაც მიმართა, რაც ახალდანიშნულ ხელმძღვანელს არ მოეწონა.

“როცა გიორგი ტალახაძემ ჩემი შეფასების შედეგები, მისი ხედვები და არგუმენტები გამაცნო, მასთან შეთანხმებით ზეპირი გასაუბრების ხმოვანი ჩანაწერი გავაკეთე. იმ ჩანაწერშიც აღნიშნავს, რომ ყველაფერს ვასაჩივრებდი, სახალხო დამცველის მოადგილეებს მივმართავდი, რაც ძალიან ცუდია. მას განსხვავებული პოზიციის დაფიქსირება ძალიან ნეგატიურ მოვლენად მიაჩნია და ეს კონკრეტულ შეფასებაშიც ასახა. დასკვნაში არავინ წერს, რომ განსხვავებული შეხედულება არ მოეწონა და ამიტომ მიიღო გადაწყვეტილება, ყოველთვის შენიღბულია. თუმცა, საუბარში მაინც დაადასტურა თუ წამოსცდა და ჩანაწერს სასამართლოსაც წარვუდგენთ”.

საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისმა თანამშრომელს განცხადებით უპასუხა და აღნიშნა, რომ ეს პროცესი ლევან პაპავას წინააღმდეგ მიმდინარე დისციპლინური წარმოების გადაფარვის მცდელობაა.

“სახალხო დამცველის აპარატში ლევან პაპავას წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისციპლინური საქმის წარმოება, აპარატის ქალი თანამშრომლის მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე, მისი მიზანმიმართული დისკრედიტაციისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვის შესწავლის მიზნით. ამავე მოხსენებით ბარათში თანამშრომელი ასევე უთითებს პაპავას მხრიდან ზეწოლისა და სტრესული სამუშაო გარემოს შექმნის შესახებ”.

განცხადებაში ნათქვამია, რომ ლევან პაპავას წინა სახალხო დამცველის დროსაც ჰქონდა პრეტენზიები შეფასების ცალკეულ კომპონენტებთან დაკავშირებით და არაერთი კომისიაც შეიქმნა.

“[სხვადასხვა კომისიამ] სხვა საკითხებთან ერთად, დასავლეთ საქართველოს სამმართველოში თანამშრომელთა, მათ შორის, ლევან პაპავას ქცევისა და კომუნიკაციის ეთიკურობის საკითხი შეისწავლა. შეფასებასთან დაკავშირებული მისი საჩივარი განიხილა აპარატში შექმნილმა დამოუკიდებელმა კომისიამ, რომლის მუშაობაში მოწვეულმა წევრმაც მიიღო მონაწილეობა. ამდენად, აპარატში მისი საჩივრის განხილვის პროცედურები ამოიწურა და შემდგომში დაველოდებით ამ საკითხზე სასამართლო განხილვას”, — აღნიშნულია განცხადებაში.