საქართველოში ყოველ მე-2 ქალს ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია — კვლევა

ფოტო: theleaflet.in

გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) კვლევის თანახმად, საქართველოში ყოველ მე-2 ქალს ცხოვრების განმავლობაში ძალადობის ერთი ფორმა მაინც გამოუცდია.

გარდა ამისა, კვლევის მიგნებებში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში ყოველი მე-4 ქალი ძალადობის მსხვერპლი უშუალოდ პარტნიორის მხრიდან გამხდარა.

 • 24%-ს — გამოუცდია ფსიქოლოგიური ძალადობა;
 • 8%-ს — გამოუცდია ეკონომიკური ძალადობა;
 • 6%-ს — გამოუცდია ფიზიკური ძალადობა;
 • 4%-ს — გამოუცდია სექსუალური ძალადობა.

ამავე დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში ყოველ მე-5 ქალს, რომელსაც პარტნიორის მხრიდან ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობა გამოუცდია, ტრავმაც მიუღია. შემთხვევების 45.8%-ს ბავშვი შესწრებია. ამ ქალების 16.8%-ს ერთხელ მაინც უფიქრია თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე.

კვლევის ძირითადი მიგნებების თანახმად, საქართველოში სულ უფრო ნაკლებად მიაჩნიათ, რომ ცოლ-ქმარს შორის ძალადობა მხოლოდ მათი პირადი საქმეა, თუმცა:

 • ყოველი მე-5 ქალი და მე-3 კაცი კვლავაც ფიქრობს, რომ სხვისი ოჯახის საქმეში არ უნდა ჩაერიოს.

გარდა ამისა, ქალების უმრავლესობა  გამოცდილ ძალადობაზე არ ლაპარაკობს:

 • 38.2%-ს ამ თემაზე არავისთან უსაუბრია;
 • 10-დან 2 ქალს უთხოვია დახმარება რომელიმე ორგანიზაციისთვის;
 • 10-დან 1 ქალს მიუმართავს პოლიციისთვის.

კვლევის მიგნებებში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოში სექსუალური ძალადობა (18 წლამდე ასაკში) ქალების 5%-ს გამოუცდია. გარდა ამისა, ყოველ მე-4 ქალს სექსუალური შევიწროების გამოცდილება აქვს. ქალები, ამბობენ, რომ ამ შემთხვევების:

 • 41% — ქუჩაში ხდება;
 • 28% — საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხდება;
 • 11% — სკოლაში ან უნივერსიტეტში ხდება;
 • 8% — სამუშაო ადგილზე ხდება.

გარდა ამისა, ქალების 8.5%-ს ამბობს, რომ ცხოვრების განმავლობაში ადევნება გამოუცდია. კვლევის მიგნებების თანახმად, 15-24 წლის გოგოები, რომლებიც ქალაქებში ცხოვრობენ, ადევნების მსხვერპლები ყველაზე ხშირად ხდებიან ხოლმე. ეს ნეგატიური გამოცდილება გოგოებს შემთხვევების 89%-ში კაცებისგან მიუღიათ, 57.5%-ის შემთხვევაში კი — უცნობებისგან.

სრული კვლევა დღის განმავლობაში გამოქვეყნდება, რომელსაც მედია აპრილი დეტალურად შემოგთავაზებთ.

ქალთა მიმართ ძალადობის ეროვნული კვლევა გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და საქსტატმა ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის “ქალებისა და გოგოების მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საქართველოში” ფარგლებში ჩაატარეს. რაოდენობრივი გამოკვლევა საქსტატთან თანამშრომლობით წარიმართა, თვისებრივი კომპონენტი კი WeResearch-ის გუნდმა უზრუნველყო.

რაოდენობრივი გამოკვლევის ფარგლებში როგორც დედაქალაქში, ისე სხვა ქალაქებსა და სოფლებში, 15-69 წლის ასაკის 3300 ქალი და 1100 კაცი გამოიკითხა. თვისებრივმა კვლევამ კი 15 ინტერვიუ, 16 ფოკუს ჯგუფი და 40 სიღრმისეული ინტერვიუ, ჯამში 171  რესპონდენტი მოიცვა. კვლევამ შეისწავლა, თუ როგორია ქალთა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმის გავრცელება, რა გავლენა აქვს მას ქალების ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე, რამდენად ფლობენ ისინი ინფორმაციას ძალადობის მსხვერპლებისთვის არსებული სერვისების შესახებ და სარგებლობენ თუ არა ამ სერვისებით, როგორია საზოგადოების დამოკიდებულებები ქალთა მიმართ ძალადობასთან, მის მიზეზებთან, შედეგებსა და აღკვეთის გზებთან დაკავშირებით.