საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება — რა უნდა ვიცოდეთ და როგორ მოვიქცეთ?

InterACT

როდესაც ვფიქრობთ იმაზე, თუ ვინ ვართ და ვინ გვიზიდავს, საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება აბსოლუტურად ნორმალურია. ადამიანის სექსუალობა სპექტრია და ის, თუ სად ხართ ამ სპექტრზე თქვენ, შეიძლება იყოს ფიქსირებული ან შეიცვალოს დროთა განმავლობაში.

► მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს, რომ ჩვენს სექსუალობას ჩვენ თვითონ განვსაზღვრავთ. სექსუალური თვითგამორკვევა ჩვენი ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის საკვანძო ფაქტორია.

ამ სტატიაში განვიხილავთ, ზუსტად რა არის სექსუალობა, რას ნიშნავს სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა, რატომ არის მნიშვნელოვანი საკუთარ სექსუალობაზე დაფიქრება და მოგცემთ რჩევებს, თუ რისი გაკეთება შეიძლება, როდესაც საკუთარ სექსუალობას ეჭვქვეშ აყენებთ.

რა არის სექსუალობა?

სექსუალობა ადამიანის მნიშვნელოვანი ნაწილია და გულისხმობს, როგორ აღვიქვამთ საკუთარ სხეულსა და ურთიერთობებს. ის მოიცავს ჩვენი ცხოვრების ისეთ მნიშვნელოვან ასპექტებს, როგორებიცაა ჩვენი ღირებულებები და წარმოდგენები, სხეული, სექსი, სურვილები და ფანტაზიები, ურთიერთობები, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერი და გენდერული იდენტობა, გენდერული გამოხატვა, ქცევები, ფიქრები და შეგრძნებები.

რა არის სექსუალური ორიენტაცია?

ტერმინი „სექსუალობა“ არ უნდა აგვერიოს სექსუალურ ორიენტაციაში. სექსუალური ორიენტაცია აღნიშნავს იმას, თუ ვინ გვიზიდავს სექსუალურად. მაგალითად, სექსუალურ ორიენტაციებს შორისაა:

 • ჰეტეროსექსუალი — ის, ვისაც მხოლოდ საპირისპირო სქესის/გენდერის ადამიანები იზიდავს სექსუალურად;
 • გეი — კაცი, რომელსაც სექსუალური მიზიდულობა მხოლოდ კაცების მიმართ აქვს. თუმცა, დღეს ამ ტერმინით ხშირად აღნიშნავენ ზოგადად LGBTQ+ თემის წევრებსაც;
 • ლესბოსელი — ქალი, რომელსაც სექსუალური მიზიდულობა მხოლოდ ქალების მიმართ აქვს;
 • ბისექსუალი — ის, ვისაც რამდენიმე სქესის/გენდერის ადამიანები იზიდავს სექსუალურად;
 • პანსექსუალი — ის, ვისაც ადამიანები იზიდავს განურჩევლად მათი სქესისა თუ გენდერისა;
 • ასექსუალი — ის, ვისაც სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობა ნაკლებად ან საერთოდ არ აქვს. ასექსუალობა სპექტრია და მასში სხვა სექსუალური ორიენტაციებიც შედის, მათ შორის დემისექსუალობა, გრეისექსუალობა და ა.შ.
 • ბი-ცნობისმოყვარე (ინგლ. Bi-curios) — ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია ჩვეული გენდერული იდენტობის მქონე პარტნიორებს მიღმა ახალი გამოცდილებების მიღებით ან უბრალოდ ღიაა ამ შესაძლო გამოცდილებების ქონის მიმართ. უფრო ხშირად, ბი-ცნობისმოყვარე ადამიანები ჰეტეროსექსუალურ ურთიერთობებში არიან და სურთ, რომ ჰომოსექსუალური ურთიერთობები ჩამოაყალიბონ. აღნიშნული ტერმინით ჰეტეროსექსუალობასა და პანექსუალობას შორის არსებულ სექსუალობებს შორის სპექტრზე მყოფ ადამიანებს აღნიშნავენ, რომლებიც, შესაძლოა, გაურკვევლობაში იყვნენ და არ იყვნენ დარწმუნებულები, ვისთან სურთ ურთიერთობა;

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი სტატია სექსუალობები და მათი მნიშვნელობები.

სქესი, გენდერი და გენდერული იდენტობა

„სქესი“ და „გენდერი“ ხშირად სინონიმებად გამოიყენება, თუმცა, რეალურად, სქესი და გენდერი ადამიანის იდენტობის ორი რადიკალურად სხვადასხვა ასპექტია:

 • სქესი აღნიშნავს წმინდად ბიოლოგიურ მახასიათებლებს, როგორებიცაა, მაგალითად, რეპროდუქციული ორგანოები თუ ქრომოსომები, რომლებითაც ადამიანი იბადება. სქესი არსებობს სამნაირი: მამრობითი, მდედრობითი და ინტერსექსი (ადამიანი, რომლის სექსუალურ-რეპროდუქციული ანატომია მამრობითისა და მდედრობითის ტიპურ დეფინიციებში არ ჯდება);
 • გენდერი ბევრად უფრო კომპლექსური რამაა და ის მოიცავს ადამიანის იდენტობის სოციალურ, კულტურულ და ქცევით ფაქტორებს, საზოგადოებრივ მოლოდინებს იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი უნდა იყოს კონკრეტული ადამიანის ქცევები, მახასიათებლები, ფიქრები, ინტერესები და ა.შ. მისი გენდერიდან გამომდინარე.
 • მესამე ტერმინი, რომელიც ხშირად გამოიყენება ამ ორთან ერთად და რომელიც ადამიანის იდენტობის სრულიად სხვა ასპექტს ასახავს, არის გენდერული იდენტობა. გენდერული იდენტობა გულისხმობს იმას, თუ როგორ გრძნობთ და აღიქვამთ საკუთარ თავს და როგორ გამოხატავთ მას გარეგნობაში, ჩაცმულობაში, ქცევებში და ა.შ.

► სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუკი გენდერის ცნება გულისხმობდა გარედან, საზოგადოებისა თუ კულტურის მხრიდან არსებულ მოლოდინებს, წარმოდგენებსა და ნორმებს, გენდერული იდენტობა გულისხმობს ადამიანის მიერ საკუთარი გენდერის შეგრძნებასა და აღქმას.

► გენდერული იდენტობა შეიძლება იყოს ქალი, კაცი და არაბინარული. ადამიანის გენდერული იდენტობა შეიძლება შეესაბამებოდეს ან არ შეესაბამებოდეს მისთვის დაბადებისას მინიჭებულ სქესს.

მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი სტატია გენდერული იდენტობები და მათი მნიშვნელობები

საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება — რას ნიშნავს ეს და რას არ ნიშნავს?

საკუთარ სექსუალობაში დაეჭვება ცხოვრების ნებისმიერ ეტაპზე, ნებისმიერ ასაკშია შესაძლებელი. როდესაც ვიზრდებით და უფრო მეტი გამოცდილება გვიგროვდება, ჩვენი პირადი ღირებულებები და წარმოდგენები სამყაროზე და ამ სამყაროში ჩვენს ადგილზე იცვლება, ასევე იცვლება ჩვენი წარმოდგენები საკუთარ თავზე. შესაძლოა, აღმოვაჩინოთ, რომ გვაქვს ისეთი ფიქრები თუ სურვილები, რომლებსაც მანამდე ქვეცნობიერად ვთრგუნავდით ან, უბრალოდ, ყურადღებას არ ვაქცევდით, რადგან არ გვეძლეოდა მათზე დაფიქრების სივრცე და თავისუფლება.

► არაფერია საშიში, სამარცხვინო თუ „არასწორი“ იმაში, რომ საკუთარ სექსუალობაზე დაფიქრდეთ, გაგიჩნდეთ ეჭვები და ეძიოთ პასუხები.

შესაძლოა, გაშინებდეთ იმის წარმოდგენა, თუ რა შეიძლება თქვენმა სექსუალურმა იდენტობამ შეცვალოს თქვენს ცხოვრებაში და გავლენა იქონიოს თქვენს მომავალზე, ან, შესაძლოა, ამ შესაძლებლობების არსებობა აღგაფრთოვანებდეთ. შესაძლოა, სულაც, ორივეს, შიშსაც და აღფრთოვანებასაც, ერთდროულად გრძნობთ. ეს აბსოლუტურად ნორმალური და გასაგებია, როდესაც ადამიანი სექსუალური თვითგამორკვევის გზაზე დგას.

თუკი საკუთარ სექსუალობას ეჭვქვეშ აყენებთ, ეს შეიძლება ნიშნავდეს, რომ:

 • შეხვდით ვიღაც ახალს. შესაძლოა, წააწყდით ახალ ადამიანს (ონლაინ, პირისპირ თუ მედიაში), რომელმაც საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია ისე აღწერა, რომ ის თქვენს შინაგან სურვილებს ძალიან შეესაბამებოდა;
 • მიგიზიდათ ვინმე ახალმა. ამ მიზიდულობამ შეიძლება ეჭვქვეშ დაგაყენებინოთ საკუთარი სექსუალობა, თუკი ის, ვინც მიგიზიდათ, განსხვავება მათგან, ვინც, ჩვეულებრივ, გიზიდავდათ ხოლმე;
 • დაფიქრდით საკუთარ სურვილებზე, გამოცდილებებზე, მენტალურ და ემოციურ პროცესებზე (მარტო ან ფსიქოთერაპევტთან ერთად). საკუთარ ცხოვრებაზე, ურთიერთობებსა და გადაწყვეტილებებზე დაფიქრებამ და მათმა გაანალიზებამ შეიძლება თქვენში გამოიწვიოს ისეთი ემოციური ცვლილებები ან მენტალური ძვრები, რომლებმაც ეჭვქვეშ დაგაყენებინოთ თქვენი სექსუალობა.
 • შეიცვალა თქვენი ღირებულებები და რწმენა-წარმოდგენები. თქვენი სექსუალობა, ისევე როგორც თქვენი პირადი ღირებულებები და რწმენა-წარმოდგენები, შეიძლება დროთა განმავლობაში, მეტი გამოცდილების მიღების შემდეგ შეიცვალოს და უფრო „მომწიფდეს“.
 • თქვენ ადამიანი ხართ! ადამიანები ყოველთვის ვიზრდებით, ვვითარდებით და ვიცვლებით, ბევრ სხვადასხვა ასპექტში, მათ შორის სექსუალობის კუთხითაც.

► სხვა ადამიანებმა თუ საზოგადოებრივმა წარმოდგენებმა შეიძლება გაფიქრებინოთ, რომ საკუთარ სექსუალურ იდენტობაში დაეჭვება პრობლემაა. სინამდვილეში, ეს პროცესი აბსოლუტურად ნორმალურია და ის შეიძლება ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში დადგეს, ნებისმიერ დროს. არ არსებობს სექსუალური თვითგამორკვევის სწორი და არასწორი გზა თუ დრო — ყველას გამოცდილება ინდივიდუალურია.

გახსოვდეთ, რომ საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება არ ნიშნავს იმას:

 • რომ ხელახლა უნდა განსაზღვროთ საკუთარი სექსუალობა ან სექსუალური პრეფერენციები;
 • რომ უნდა განაცხადოთ ამის შესახებ საჯაროდ. თუკი ვინმე გკითხავთ თქვენს სექსუალურ იდენტობაზე, შეგიძლიათ, უბრალოდ უპასუხოთ, რომ დარწმუნებული არ ხართ. თქვენი სექსუალობა მხოლოდ თქვენი იდენტობის ნაწილია და არა — ვალდებულება, კომფორტულად აგრძნობინოთ თავი სხვებს;
 • რომ რამე „გჭირთ“ ან რაიმე მხრივ „არაბუნებრივი“ ხართ;
 • რომ უნდა დაშორდეთ თქვენს პარტნიორს;
 • რომ მთელი ცხოვრება თავს იტყუებდით;
 • რომ ეს პროცესი აუცილებლად მარტომ უნდა გაიაროთ;
 • რომ რაღაც განსაზღვრული დრო გაქვთ, რომელშიც უნდა „მოასწროთ“ თვითგამორკვევა.

როგორ მოვიქცე, თუკი ეჭვქვეშ ვაყენებ საკუთარ სექსუალობას?

საკუთარი სექსუალობის გამოკვლევა ძალიან პირადი თავგადასავალია — თითოეული ადამიანის მას სხვადასხვანაირად გამოცდის. მიუხედავად ამისა, გახსოვდეთ, რომ მარტო არ ხართ. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უამრავ ადამიანს უჩნდება კითხვები საკუთარ სექსუალობასა თუ გენდერზე, სხვებს — უფრო მეტჯერაც.

დაფიქრდით: რა ტერმინების გამოყენება გინდათ საკუთარი იდენტობის აღსაწერად (თუკი საერთოდ გინდათ)? რომელი გენდერის ან როგორი ტიპის ადამიანები გიზიდავთ ან არ გიზიდავთ? რომელი სექსუალური ქცევები მოგწონთ ან არ მოგწონთ?

შესაძლოა, ძალიან დამღლელი და შემაშინებელი იყოს, როდესაც თავში ათასი ფიქრი და კითხვა ტრიალებს საკუთარ სექსუალობასთან დაკავშირებით. თუმცა, ნუ შეშინდებით და გახსოვდეთ, რომ ამ გზის მარტო გავლა აუცილებელი არ არის:

 • ესაუბრეთ თქვენს მეგობრებსა და ოჯახის წევრებს, თუკი ისინი საამისოდ უსაფრთხო სივრცეს წარმოადგენენ. თუკი არ ხართ დარწმუნებული მათ დამოკიდებულებებში, ისაუბრეთ მათთან მსგავს თემებზე, ზოგად კონტექსტში, და დაუსვით კითხვები, რათა უკეთ გაერკვიოთ მათ წარმოდგენებში;
 • ესაუბრეთ ახალ ადამიანებს. თუკი მეგობრებსა და ოჯახის წევრებთან საუბრისთვის თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობთ, გაიცანით ახალი ადამიანები ისეთ სივრცეებში, რომლებშიც საკუთარ სექსუალობაზე საუბარს უფრო თავისუფლად მოახერხებთ. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ონლაინ, უსაფრთხო ჯგუფებში, რომლებშიც LGBTQ+ ადამიანებთან საუბარს შეძლებთ. ეს დაგეხმარებათ იმაში, რომ თავი მარტო არ იგრძნოთ;

► თუკი პირისპირ გირჩევნიათ ადამიანების გაცნობა, შეგიძლიათ, დაესწროთ ისეთ ღონისძიებებსა თუ შეხვედრებს, სადაც ხშირად არიან LGBTQ+ ადამიანები, მაგალითად, „თანასწორობის მოძრაობის“ ღონისძიებებს, „თბილისი პრაიდის“ სათემო შეხვედრებს, დრეგბოლს, ღამის კლუბების მიერ ორგანიზებულ ქვიარ-ღონისძიებებს და ა.შ.

 • ესაუბრეთ ფსიქოლოგს. თუ ვერავისთან ღიად საუბარს ვერ ახერხებთ ან ეს საკმარისი არ არის, განიხილეთ ფსიქოლოგთან ვიზიტის ვარიანტი. მენტალურ ჯანმრთელობაზე არსებული სტერეოტიპების გამო ბევრი ადამიანისთვის ფსიქოლოგთან ვიზიტი სირცხვილთან, სისუსტესთან ან, სულაც, „სიგიჟესთან“ ასოცირდება. ცხადია, ეს სიმართლისგან ძალიან შორსაა. ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ ნიშნავს, რომ თქვენ რამე „გჭირთ“ ან მედიკამენტური დახმარება გჭირდებათ. თერაპია მოგცემთ იმის სივრცეს და თავისუფლებას, რომ ისაუბროთ ღიად, გულწრფელად და იყოთ მოწყვლადი, რაც აუცილებელია იმისთვის, რომ კარგად გაიაზროთ თქვენი ემოციები, ფიქრები, სურვილები თუ გამოცდილებები და მიიღოთ საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც ხართ.

► თუკი LGBTQ+ მეგობრულ ფსიქოლოგთან საუბარი გსურთ, შეგიძლიათ, მიმართოთ საქართველოში მოქმედ ქვიარ ორგანიზაციებს, რომლებსაც ფსიქოლოგის უფასო კონსულტაციის გაწევა შეუძლიათ. მაგალითად:

„თანასწორობის მოძრაობა“ LGBTQ+ ადამიანებს უზრუნველყოფს უფასო ფსიქოლოგიური მომსახურებით. უფასო და ანონიმური კონსულტაციის მისაღებად შეგიძლიათ მიხვიდეთ „თანასწორობის მოძრაობის“ ოფისში. მისამართი: უშანგი ჩხეიძის ქუჩა #19. ვიზიტამდე შეგიძლიათ ორგანიზაციას დაუკავშირდეთ ტელეფონით (0322 47 97 48) ან Facebook გვერდზე.

⇒ ქვიარ ასოციაცია „თემიდა“ ტრანს/ქვიარ ადამიანებს სთავაზობს ფსიქოლოგის უფასო მომსახურებას. მომსახურების მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ორგანიზაციას ტელეფონით (995 599 42 83 31), ელ.ფოსტაზე: [email protected] ან Facebook გვერდზე.

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) ქალებსა და ქვიარ ადამიანებს სთავაზობს ფსიქოლოგისა და სექსოლოგის კონსულტაციას. ორგანიზაციას შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Facebook გვერდზე, ტელეფონით (595190303) ან ელ.ფოსტაზე: [email protected]

 • გაიცანით პოტენციური პარტნიორები. თუკი გსურთ, თქვენი ფიქრები და სურვილები პრაქტიკაში გამოცადოთ და მიიღოთ გამოცდილება პოტენციურ პარტნიორებთან, შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ LGBTQ+ ადამიანებს ონლაინ გაცნობის აპლიკაციებით. შეგიძლიათ, გამოიყენოთ ისეთი აპლიკაციები, როგორებიცაა Tinder, Bumble, Her (ქალების გაცნობის აპლიკაცია) და Grindr (კაცების გაცნობის აპლიკაცია).

► გაითვალისწინეთ უსაფრთხოების საბაზისო წესები ახალი ადამიანების გაცნობისას, იქნება ეს ონლაინ თუ პირისპირ.

 • გაიგეთ უფრო მეტი. წაიკითხეთ, უყურეთ ან მოისმინეთ უფრო მეტი სექსუალობაზე, გენდერზე, LGBTQ+ საკითხებსა და მსგავს თემებზე. როდესაც თქვენი წარმოდგენები რეალურ ცოდნაზე იქნება დაფუძნებული და არა — მთელი ცხოვრების განმავლობაში საზოგადოების მიერ ნაკარნახევ მითებსა თუ სტერეოტიპებზე, ბევრად უფრო გაგიმარტივდებათ როგორც თქვენგან განსხვავებული სექსუალობის მქონე ადამიანების მიღება, ისე საკუთარი თავისადმი და საკუთარ სექსუალობაში აღმოჩენილი სიახლეებისადმი მიმღებლობა.

სექსუალობაზე უფრო მეტის გასაგებად შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მასალებს სექსუალობისა და ჯანმრთელობის კატეგორიაში ან წაიკითხოთ ადამიანების პირადი ისტორიები.

 • იყავით გულწრფელი საკუთარ თავთან. დაფიქრდით, რა არის თქვენი სექსუალური პრეფერენციები, ფანტაზიები, სურვილები, რა მოგწონთ და რა არ მოგწონთ, რას ცდიდით და ვისთან ერთად. გაიხსენეთ თქვენი წარსული გამოცდილებები და დააკავშირეთ ისინი ახალ ფიქრებსა და სურვილებთან — რა აქვთ მათ საერთო და განმასხვავებელი.
 • მიჰყევით საკუთარ ტემპს. სექსუალური თვითგამორკვევა ყველასთვის ინდივიდუალური პროცესია და საკუთარ თავს არ უნდა დააძალოთ მისი აჩქარება თუ რაიმე ფორმით დროით ჩარჩოებში მოქცევა. მიჰყევით იმ ტემპს, რომელიც თქვენთვისაა კომფორტული, და ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოაჩინეთ, თუ ვინ ხართ და რა მოგწონთ.
 • არ გეგონოთ, რომ ვალდებული ხართ, საკუთარი თავი რამე ტერმინით აღწეროთ. ტერმინები, რომლებსაც გამოიყენებთ ან არ გამოიყენებთ საკუთარი თავის აღსაწერად, მხოლოდ თქვენი ასარჩევია. 

გარდა ამისა, შეგიძლიათ, მოძებნოთ და შეასრულოთ ემოციური სავარჯიშოები, რომლებიც დაგეხმარებათ, უფრო ღრმად და კარგად გაიაზროთ, თუ ვინ გიზიდავთ და რა არის თქვენი იდენტობა. დაუსვით საკუთარ თავს ისეთი კითხვები, რომლებიც სექსუალურ თვითგამორკვევაში დაგეხმარებათ, მაგალითად:

 • დაივიწყეთ, რა არის „სწორი“ და „არასწორი“. ამის გათვალისწინებით, იცვლება თუ არა ის, თუ ვინ გიზიდავთ?
 • რას გრძნობთ, როდესაც ჰეტეროსექსუალად იდენტიფიცირდებით?
 • რას გრძნობთ, როდესაც ბისექსუალად, ლესბოსელად, გეიდ, ასექსუალად ან პანსექსუალად იდენტიფიცირდებით?
 • ხომ არ გრძნობთ იმედს ან ერთგვარ შურს, როდესაც ერთი და იმავე გენდერის წყვილებს ხედავთ?
 • წარმოიდგინეთ თქვენი იდეალური პარტნიორი. მას კონკრეტული გენდერი ან სექსუალური იდენტობა აქვს? თუკი ასეა, განსხვავდება თქვენი იდეალური პარტნიორი იმ ადამიანებისგან, რომლებთანაც აქამდე გქონიათ ურთიერთობა?
 • გრძნობთ თუ არა, რომ თქვენთვის ცვლილების განხორციელება უსაფრთხოა (ემოციურად ან ფიზიკურად)?
 • რაიმე ტიპის უარყოფითი წინასწარგანწყობები ხომ არ გაქვთ იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც თქვენისგან განსხვავებული სექსუალური იდენტობა აქვს? თუ კი, რატომ?

აუცილებლად გახსოვდეთ, რომ საკუთარი სექსუალობის ეჭვქვეშ დაყენება ძალიან ჯანსაღი აქტივობაა. სხვა ადამიანებთან საუბარი, რომლებიც უსაფრთხო გარემოს გიქმნიან, ძალიან გაგიმარტივებთ ამ პროცესს. სტატიების, წიგნებისა თუ სხვა ადამიანების ამბების წაკითხვა ასევე დაგეხმარებათ საკუთარი გამოცდილების, გამოწვევებისა და სურვილების უკეთ გააზრებაში.

მიუხედავად ამისა, თუნდაც სხვებთან საუბრის, ინტერაქციის, ცოდნისა და გამოცდილების მიღების შემდეგ მაინც არ ხართ დარწმუნებული საკუთარ სექსუალობასა და სექსუალურ იდენტობაში, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. ბევრ გაცნობის აპლიკაციაში (მაგალითად, Tinder) შესაძლებელია საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციად „Questioning-ის“ (ქართ. „კითხვის ნიშნის ქვეშ“) მონიშვნა და ასეთივე ადამიანების პოვნა.

► გახსოვდეთ, რომ სექსუალური ორიენტაცია არის მიზიდულობა და არა — გამოცდილება. თუნდაც არ გქონდეთ სექსუალური თუ რომანტიკული ურთიერთობის გამოცდილება კონკრეტული გენდერის ადამიანებთან, ეს არ ცვლის თქვენს იდენტობას და იმას, თუ ვინ გიზიდავთ.

წყარო: Choosing Therapy