პერსონალურ მონაცემთა სამსახურმა უცხო ნომრებიდან დარეკვის საქმეების შესწავლა დაიწყო

ios Gadget Hacks
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის ცნობით, მოქალაქეების მიმართვის საფუძველზე, უცხო ნომრებიდან დარეკვების შესწავლა დაიწყეს. კონკრეტულად იმ საქმეების, რომლებიც მათ კომპეტენციას განეკუთვნება, ხოლო ის შემთხვევები, რომლებშიც სატელეფონო საუბრისას მუქარა განხორციელდა და დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა, უფლებამოსილ სამართალდამცავ ორგანოში გადაიგზავნა.
“ხორციელდება მომართვების ავტორებთან დაკავშირება და შემდგომი მოკვლევისთვის საჭირო დამატებითი დეტალების დაზუსტება, სატელეფონო ზარების ინიციატორი პირების იდენტიფიცირების მიზნით, მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორებისგან ინფორმაციის გამოთხოვა კონკრეტული სატელეფონო ნომრების კუთვნილების და მათი მეშვეობით განხორციელებული კომუნიკაციის შესახებ, ასევე, საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების ჯეროვნად შესწავლისთვის აუცილებელი სხვა ქმედებები”, — ვკითხულობთ განცხადებაში.
უწყების ცნობით, მონაცემთა დამუშავებაში პასუხისმგებელი პირების გამოვლენის შემთხვევაში, მათ დაევალებათ, წარადგინონ განმარტებები სატელეფონო ნომრების მოპოვების და გამოყენების გზების, სამართლებრივი საფუძვლის და მიზნის შესახებ. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებული ინფორმაციისა და მტკიცებულებების შეფასების შედეგად დადგინდება, რომ პერსონალური მონაცემები დამუშავდა კანონის დარღვევით, სამსახური მიმართავს შესაბამის ღონისძიებებს, მათ შორის, დააკისრებს დამრღვევ პირებს ადმინისტრაციულ სახდელს.

მოქალაქეთა ცნობით, რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების მონაწილეებსა და მათ ოჯახებთან უცხოური და ქართული ნომრებიდან უცხო პირები რეკავნენ და ცემით ემუქრებოდნენ, ხოლო მოგვიანებით გავრცელებული პოსტების თანახმად, მათ, ამ ზარების მეშვეობით, უცხო პირები მოკვლითაც ემუქრებოდნენ.

არაერთი უცხო ნომრიდან მედია აპრილის ჟურნალისტს, გიორგი ბასხაჯაურაც დაურეკეს. ბასხაჯაურის თქმით, მას საცხოვრებელი მისამართი დაუსახელეს და დაემუქრნენ.

ბასხაჯაურთან მუქარის შემცველი ზარები დღემდე გრძელდება.

”თავიდან მკითხა, ვიცნობ თუ არა ნიკოლოზ და ალექსანდრე ადამიებს. ვკითხე, ვინ კითხულობს-მეთქი და დამიწყო გინება. ჩემი კორპუსი რომ ახსენა, მივხვდი, რომ რაღაც სხვაში იყო საქმე. მაგინა, მეც ვაგინე. როცა ვინაობის დასახელება მოვთხოვე, მითხრა უჩინმაჩინის ქუდით იარე, ვერც კი გაიგებ, ისე გავჩნდები და იქვე “ჩაგპიზდავო”. უკრაინული ნომერი იყო, თუმცა ქართულად საუბრობდა”, — აცხადებს ბასხაჯაური.