პაპილომავირუსზე აცრას 45 წლამდე ასაკის ქალები და 26 წლამდე კაცებიც უფასოდ შეძლებენ

stock.adobe.com

საქართველოს მთავრობის დადგენილების თანახმად, პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარებას 27-დან 45 წლამდე ქალებიც შეძლებენ. სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, ეს ცვლილება მთავრობის 2022 წლის 30 დეკემბრის დადგენილებაში შევიდა, ხოლო ახალი დადგენილება 2023 წლის 19 სექტემბრს გამოქვეყნდა.

15-45 წლის ასაკობრივ ჯგუფში მყოფი ქალები ვაქცინაციას ექიმის რეკომენდაცით შეძლებენ. ამავე ასაკობრივ ჯგუფში, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებელია სამჯერადი ვაქცინაცია შემდეგი სქემით 0 – 2 – 6 თვე.

დადგენილებაში აღნიშნულია, რომ პირველ და მეორე დოზებს შორის მინიმალური ინტერვალი უნდა იყოს არანაკლებ 1 თვე, ხოლო მეორე და მესამე დოზებს შორის — არანაკლებ 3 თვე.

ამასთან, ვაქცინაცია უფასოა 9-დან 15 წლამდე მოზარდებისთვისაც. მათ ორჯერადი ვაქცინაცია მინიმუმ 6 თვის ინტერვალით ჩაუტარდებათ.

დოკუმენტის მიხედვით, პაპილომავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ჩატარება 10–26 წლის ბიჭების ასაკობრივ ჯგუფშიც შეიძლება შემდეგი სქემით:

  • 15 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში − ორჯერადი ვაქცინაცია მინიმუმ 6 თვის ინტერვალით;
  • 15−26 წლის ასაკობრივ ჯგუფში − სამჯერადი ვაქცინაცია შემდეგი სქემით: 0 – 2 – 6 თვე. ამ შემთხვევაშიც პირველ და მეორე დოზებს შორის მინიმალური ინტერვალი უნდა იყოს არანაკლებ 1 თვე, ხოლო მეორე და მესამე დოზებს შორის მინიმალური ინტერვალი უნდა იყოს არანაკლებ 3 თვე.

დადგენილება ძალაში გამოქვეყნებისთანვე, 2023 წლის 19 სექტემბრიდან შევიდა.