თემიდა — 2024 წლის იანვრის მიმოხილვა

თემიდა

ქვიარ-ასოციაცია „თემიდა“ ქვიარ-აქტივისტური, მემარცხენე ტრანს სათემო ორგანიზაციაა, რომელიც ორგანიზდება, მუშაობს და  იბრძვის ტრანს და ქვიარ ადამიანებისთვის უსაფრთხო, თანასწორი და ღირსეული პოლიტიკური, უფლებრივი და სოციალური გარემოს შესაქმნელად.

წარმოგიდგენთ „თემიდას“ 2024 წლის იანვრის მიმოხილვას:

  • 20 იანვარს ქვიარ-ასოციაცია „თემიდამ“ უმასპინძლა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებს  გაეროს სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების კომიტეტში საადვოკაციო საკითხების გაცნობისა  და კოორდინირების მიზნით. ორგანიზაციამ მნიშვნელოვანი შეკითხვები გაუგზავნა გაეროს სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებების კომიტეტს. დოკუმენტი ხელმისაწვდომია „თემიდას“ ვებგვერდზე.
  • იანვრის თვეში „თემიდამ“ აქტივისტებისთვის ჩაატარა ერთი ორდღიანი ტრენინგი და ორი ონლაინ ვორქშოფი საერთაშორისო ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმებისა და ლგბტქ საკითხების შესახებ. აღნიშნული ტრენინგ პროგრამის მიზანია საქართველოში ლგბტქ ადამიანების უფლებების დასაცავად საერთაშორისო საადვოკაციო პროცესების გაძლიერება. 
  • 22 იანვარს „თემიდამ“ გამართა საინფორმაციო შეხვედრა „სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებები და მათი განხორციელების მნიშვნელობა“, რომელსაც  უძღვებოდა ელენე ქაიხოსროშვილი, სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების მკვლევარი. შეხვედრა განკუთვნილი იყო ტრანს* თემის წევრებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში, მოწვეულმა სპეციალისტმა დამსწრე აუდიტორიას ინფორმაცია მიაწოდა რეპროდუქციული სამართლიანობის კონცეპციის, ასევე, სექსუალურ და რეპროდუქციულ სერვისებზე და შესაბამის ინფორმაციაზე წვდომის, როგორც უფლების მნიშვნელობის შესახებ. შეხვედრა გაიმართა „ქალთა ფონდის“ მიერ დაფინანსებული პროექტის „სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საჭიროებები ტრანს* ადამიანებში“ ფარგლებში.

სათემო სერვისები

გარდა ამისა, იანვრის თვეში ქვიარ ასოციაცია „თემიდამ“ ორი მნიშვნელოვანი სათემო სერვისი წარადგინა/განაახლა: 

Rainbow Refugee პროექტის ფარგლებში „თემიდა“ რუსეთ-უკრაინის ომის, ასევე რეგიონის კონფლიქტების შედეგად საქართველოში ემიგრირებული აივ ინფექციის საკვანძო პოპულაციების (ტრანს ადამიანები, გეი და ბისექსუალი კაცები) წარმომადგენლებს უფასოდ სთავაზობს:

  • კონსულტაციას ტრანსჯანდაცვის საკითხებზე;
  • გენდერული აფირმაციის ჰორმონოთერაპიას (დაიფარება ფსიქიატრისა და ენდოკრინოლოგის კონსულტაციის მომსახურების საფასური, ანალიზები);
  • მენტალურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი);
  • აივ-დადებითი ადამიანების მხარდამჭერ სერვისს, ARV თერაპიას  (ექიმის კონსულტაცია, საჭირო ანალიზები);
  • პრეპისა და პეპის პროგრამას;
  • ყოველკვირეულ სათემო შეხვედრებს.

სერვისის მიღების მსურველებმა ორგანიზაციას  უნდა მიმართონ ამ ბმულის საშუალებითისერვისი შესაძლებელი გახდა ECOM-ის (ევრაზიის ჯანმრთელობის, უფლებების, გენდერული და სექსუალური მრავალფეროვნების კოალიციის) მხარდაჭერით.

გარდა ამისა, 2024 წლის განმავლობაში „თემიდა“ აგრძელებს ტრანს ადამიანებში აივ-ინფექცია/შიდსის პრევენციის პროექტს. იანვრის თვეში ორგანიზაციამ განახლებული T-Pack ჩაუშვა. ბათუმსა და თბილისში მცხოვრებ ტრანს თემის წევრებს საშუალება აქვთ, გამოიწერონ და სასურველ ადგილზე Glovo-ს საკურიერო მომსახურებით უფასოდ მიიღონ აივ-ინფექციის თვითტესტი, კონდომები (პრეზერვატივები), ლუბრიკანტები და ბუკლეტები ტრანსჯანდაცვის შესახებ, პირველ 50 გამომწერს კი ორგანიზაციისგან სიურპრიზი ელოდება. T-Pack-ის უფასოდ გამოწერა შესაძლებელია ვებგვერდიდან Selftest.ge. მომსახურება ხორციელდება ივ. საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით.