თემიდას ტრენინგი ტრანს* და ქვიარ ადამიანებისთვის — დეტალები

თემიდა

ქვიარ ასოციაცია თემიდა თანასწორ-განმანათლებელთა 2-დღიან ტრენინგს გამართავს. ტრენინგი იმ ტრანს* და ქვიარ ადამიანებისათვისაა განკუთვნილი, რომელთაც აქვთ სურვილი მიიღონ ან/და გაავრცელონ ფაქტებსა და სანდო ინფორმაციაზე დამყარებული ცოდნა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ.

თემიდას მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ტრენინგის ფარგლებში ისეთ საკითხებზე იქნება საუბარი, როგორებიცაა: პაციენტის ავტონომია, კონფიდენციალურობა და ინფორმირებული თანხმობა სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების ჭრილში; გენდერის სამართლებრივი აღიარება და ტრანს ადამიანების ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვაზე; სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების პრევენცია, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და სხვა.

აღსანიშნავია, რომ ტრენინგში მონაწილეობა დასაქმების შესაძლებლობასაც მოიცავს. მისი წარმატებით გავლის შემთხვევაში, ერთ-ერთ მონაწილეს თემიდაში მუშაობისა და მიღებული ცოდნის ტრანს* და ქვიარ თემის წევრებისთვის გაზიარების საშუალება ექნება.

თანასწორ-განმანათლებელთა ტრენინგი ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, თბილისში 7-8 ოქტომბერს ტარდება.

მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სარეგისტრაციო ფორმის შევსება, ხოლო აპლიკაციის შევსების ბოლო ვადა 4 ოქტომბერი, 18:00 საათია.