ერთწლიანი პაუზის შემდეგ კატო მიქელაძის პრემია ბრუნდება

ქალთა ფონდი საქართველოში

„ქალთა ფონდის“ კატო მიქელაძის პრემია ერთწლიანი პაუზის შემდეგ, 2023 წელს ბრუნდება. როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, 2022 წელს მოწვეულ მრჩეველებთან ერთად დაჯილდოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებსა და პრობლემებზე იმსჯელეს და ეს პაუზა ცვლილებებისა და რებრენდინგის მიზნით აიღეს.

მათივე განმარტებით, ამ პროცესში 2021 წელს დამოუკიდებელი მკვლევრის, ლელა ჯავახიშვილის, მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით იხელმძღვანელეს. მკვლევარმა ინდივიდუალური და ჯგუფური ინტერვიუები ჩაატარა 70-მდე აქტივისტთან, რომლებსაც სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით ჰქონიათ შეხება კატო მიქელაძის სახელობის პრემიასთან.

კატო მიქელაძის პრემიის დაწესების უმთავრესი მიზანი ქალი უფლებადამცველების აღიარებაა და დაფასებაა. ასევე, მათი მნიშვნელოვანი საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, ქალთა უფლებების დამცველთათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა და ქალთა უფლებების დაცვის სფეროში ახალი სახეების წახალისებაა.

კატოს პრემია — რა შეიცვალა?

 • გაუქმდა კანდიდატის ანონიმურად წარდგენის საშუალება, რაც პოტენციურად შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს თვითნომინირების აკრძალვასთან;
 • გაიმიჯნა კანდიდატის საქმიანობის სფეროები და გამოიყო რამდენიმე კატეგორიად;
 • შესაძლებელი იქნება როგორც ერთი, ისე რამდენიმე ადამიანის ერთდროულად დასახელება, ჯგუფური/კოლექტიური საქმიანობისთვის;
 • ფონდი დაჯილდოებაზე არ წარადგენს ყველა დასახელებულს და შეირჩევიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც იზიარებენ პრემიის ღირებულებებს და სრულად აკმაყოფილებენ მის კრიტერიუმებს;
 • დაჯილდოებამდე „ქალთა ფონდი“ უზრუნველყოფს შერჩეულ კანდიდატებთან საერთო შეხვედრას არაფორმალურ სივრცეში, სადაც მათ ერთმანეთის გაცნობის საშუალება ექნებათ;
 • ჟიურისთან ერთად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობას მიიღებენ თავად კანდიდატებიც, რომლებსაც ჯამში 1 ხმა ექნებათ და ანონიმურად დაასახელებენ ნომინანტს, რომელსაც გულშემატკივრობენ;
 • მეტი გამჭვირვალობისთვის, ჟიურის ვინაობა დაჯილდოების დღეს გახდება ცნობილი;
 • დაჯილდოების ცერემონიალს დაემატება ფანდრაიზინგის ნაწილი და შეგროვებული თანხა სრულად მოხმარდება იმ ჯგუფსა თუ მიზანს, რომელსაც დამსწრეებს წინასწარ გააცნობენ;
 • რებრენდინგის შედეგად შეიცვალა პრემიის ვიზუალი, ჯილდო, ბანერი და სხვა. გაიზარდა ფულადი ჯილდოს ოდენობაც;
 • სიმბოლური საჩუქარი გადაეცემა კატოს ახალი მფლობელის დამსახელებელსაც.

ნომინირების პირობები:

 • კანდიდატის წარდგენა შეუძლია როგორც ორგანიზაციას, ისე ფიზიკურ პირს;
 • პრემია არ ითვალისწინებს თვითნომინირებას;
 • დასახელებული შეიძლება იყოს როგორც  ცალკეული აქტივისტი, ისე აქტივისტების ჯგუფი, თუმცა არა ორგანიზაცია;
 • არ განიხილება ანონიმური და არასრულად შევსებული აპლიკაციები.

დასახელების კრიტერიუმები

 • კანდიდატი პირდაპირ უნდა იყოს ჩართული უფლებადაცვით საქმიანობაში;
 • ხელს უწყობდეს ქალთა, განსაკუთრებით, მოწყვლადი ჯგუფების, უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას;
 • ხელს უწყობდეს ფემინისტური ღირებულებების დანერგვა-გავრცელებას;
 • მიმდინარე წლის განმავლობაში აქტიურად იყოს ჩართული ქალთა უფლებების დაცვის საკითხებში;
 • საქმიანობდეს საქართველოში;
 • უნდა ჰქონდეს ფემინისტური აქტივიზმის გამოცდილება;
 • კანდიდატის აქტივისტურ საქმიანობას, დამსახელებლის გარდა,  სულ მცირე 1 წყარო უნდა ადასტურებდეს;
 • მისი ღირებულებები უნდა იყოს თანხვედრაში კატო მიქელაძის პრემიის ღირებულებებთან.

კატოს ახალ მფლობელს შეარჩევენ:

 • ნომინანტები — საერთო 1 ხმა;
 • ქალთა ფონდის თანამშრომლები — საერთო 1 ხმა;
 • ჟიურიში მოწვეული აქტივისტები — თითოეულს 1 ხმა;

2023 წლის კატოს პრემიაზე კანდიდატის წარსადგენად შეგიძლიათ შეავსოთ მოცემული ფორმა. კანდიდატების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 ნოემბერი. საპრიზო თანხა 2500 ევროა.