ბისექსუალების დროშა — მისი ისტორია და ფერების მნიშვნელობა

Outright International

ბისექსუალობა სექსუალური ორიენტაციაა, რომელიც გულისხმობს სექსუალური მიზიდულობის არსებობას ორი ან მეტი გენდერის მიმართ. ამ სტატიაში გიამბობთ ბისექსუალების დროშის მოკლე ისტორიასა და მისი ფერების მნიშვნელობას.

გავრცელებული მითის მიუხედავად, აუცილებელი არაა, ბისექსუალ ადამიანს ორი ან მეტი გენდერი თანაბრად იზიდავდეს.

Michael Page

ბისექსუალების დროშა 1998 წელს შექმნა ბისექსუალმა აქტივისტმა მაიკლ პეიჯმა. დროშა შედგება სამი ჰორიზონტალური ზოლისგან, რომელთაგანაც ზედა და ქვედა ზოლები შედარებით მოზრდილია, შუა კი — წვრილი. ზედა ზოლი მოიასამნისფრო ვარდისფერია და ის გამოხატავს მიზიდულობას იმავე გენდერის მიმართ, ქვედა ზოლი ლურჯია და ის საპირისპირო გენდერის მიმართ მიზიდულობას გამოხატავს, ხოლო მათ შუაში მოცემულია ამ ორი ფერის თანაკვეთა — იისფერი, რომელიც გამოხატავს მიზიდულობას ყველა გენდერის, მათ შორის არაბინარული ადამიანებისა და სხვა გენდერული იდენტობების მიმართ.

ბისექსუალების თემის გაერთიანების მცდელობის გარდა, ეს დროშა შეიქმნა იმ უარყოფითი წინასწარგანწყობების, მარგინალიზაციისა და „ამოშლის“ მცდელობის საპასუხოდ, რომელსაც ბისექსუალი ადამიანები როგორც ჰეტეროსექსუალების, ისე LGBTQ+ თემში განიცდიდნენ.

2021 წლის აშშ-ის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ LGBTQ+ ადამიანების ნახევარზე მეტი ბისექსუალად იდენტიფიცირდება.

ბისექსუალობის სამკუთხედები — Wikimedia

პეიჯის თქმით, მან ფერები და მათი თანაკვეთა „ბისექსუალობის სამკუთხედებიდან“ აიღო. „ბისექსუალობის სამკუთხედები“ არტისტმა ლიზ ნანიამ შექმნა 187 წელს, როდესაც მისი თანაორგანიზებით ვაშინგტონში გეი და ლესბოსელთა უფლებების მეორე ეროვნულ მარშს ბისექსუალების კონტინგენტი შეუერთდა. სამკუთხედების დიზაინის შემუშავება დაიწყო ვარდისფერი სამკუთხედით — ნაცისტების საკონცენტრაციო ბანაკის ემბლემით, რომელიც მოგვიანებით, 1970-იან წლებში, ქვიარების გამათავისუფლებელი მოძრაობისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის პოპულარული სიმბოლო გახდა და გამოხატავდა ჰომოსექსუალობას. ლურჯი სამკუთხედის დამატება წარმოადგენდა ვარდისფრის კონტრასტს და გამოხატავდა ჰეტეროსექსუალობას. ორი სამკუთხედის თანაკვეთა იძლეოდა ლავანდისფერს, რაც გამოხატავდა „ბისექსუალობის ქვიარობას“ და ირიბად უკავშირდებოდა Lavender Menace-ისა (ლესბოსელი რადიკალი ფემინისტების ჯგუფს) და ამ ფერთან დაკავშირებულ სხვა მსგავს ორგანიზაციებს.

თავად პეიჯმა ვარდისფრის, იისფრისა და ლურჯის მნიშვნელობები შემდეგნაირად აღწერა:

„ვარდისფერი ასახავს სექსუალურ მიზიდულობას მხოლოდ იმავე სქესის მიმართ (გეი და ლესბოსელი). ლურჯი ასახავს სექსუალურ მიზიდულობას მხოლოდ საპირისპირო სქესის მიმართ (ჰეტეროსექსუალი), ხოლო მათგან წარმოებული თანაკვეთა, იისფერი ასახავს სექსუალურ მიზიდულობას ორივე სქესის მიმართ (ბი). ბისექსუალების ღირსების დროშის სიმბოლიზმის გასაგებად საკვანძოა იმის ცოდნა, რომ იისფერი ფერის პიქსელები შეუმჩნევლად ერწყმის როგორც ვარდისფერს, ისე ლურჯს — ზუსტად ისე, როგორც „რეალურ სამყაროში“, სადაც ბისექსუალი ადამიანები შეუმჩნევლად ერწყმიან გეი/ლესბოსელთა და ჰეტეროსექსუალთა თემებს“.

საწყისი დიზაინის შემდეგ იისფრის თანაკვეთამ ახალი ინტერპრეტაცია შეიძინა და დღესდღეობით ის განიხილება, როგორც სქესისა თუ გენდერისგან განურჩევლად მიზიდულობის გამოხატულება.

წყარო: BiFlag.com, University of Colorado, Time