აქტივისტთა ბანაკი: სტრესმედეგობის განვითარება ლგბტქ+ აქტივისტებში 2024

თანასწორობის მოძრაობა

თანასწორობის მოძრაობის“ ინიციატივითა და ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხახრდაჭერით, 2024 წლის თებერვლის ბოლოს გაიმართება LGBTQ+ აქტივისტების 3-დღიანი გასვლითი შეხვედრა, რომელზეც აქტივისტები იმსჯელებენ მათ წინაშე არსებულ გამოწვევებზე და განიხილავენ სტრესმედეგობის განვითარების სტრატეგიებს.

„ჰომოფობიის პოლიტიკური ინსტრუმენტალიზება ლგბტქ+ თემის მოწყვლადობისა და დაუცველობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია. ლგბტქ+ თემის წევრები და აქტივისტები, არამხოლოდ პირადად აწყდებიან ცრურწმენებსა და სტერეოტიპებზე დაფუძნებულ უარყოფით, ხშირად მტრულ განწყობებს, არამედ ასევე უწევთ ლგბტქ+ თემის სხვა წევრების მხარდაჭერა და გაძლიერება, მათი საჭიროებებისა და წუხილების გაზიარება. ასეთ პირობებში ცხოვრებასა და მუშაობას სტრესულ ფაქტორებთან დაკავშირებულ ემოციურ გადაწვამდე მივყავართ“, — აღნიშნავს ორგანიზაცია ღონისძიების აღწერაში.

3-დღიანი ბანაკი განკუთვნილია მათთვის, ვინც LGBTQ+ უფლებების დაცვას და/ან ადვოკატირებას ეწევა საჯარო თუ ინდივიდუალურ დონეზე და ვისაც სურს მონაწილეობა ისეთი ტიპის შეხვედრაში, რომლის დახმარებითაც გამოიმუშავებს აქტივისტური საქმიანობის განხორციელებისას სტრესის შემცირებისა და დაძლევისთვის საჭირო უნარებსა და ტექნიკებს.

აქტივისტთა ბანაკის ჩატარების სავარაუდო თარიღია 2024 წლის 20-21-22 თებერვალი (კახეთი). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ორგანიზაციის ვებგვერდზე შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა. განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 15 თებერვალი.