ასექსუალების დროშა — ფერები და მათი მნიშვნელობა

Outright International

ასექსუალობა სექსუალური ორიენტაციაა, რომელიც გულისხმობს სხვების მიმართ სექსუალური მიზიდულობის ნაკლებობას ან სრულიად არქონას. თუმცა, ეს არ ნიშნავს, რომ ასექსუალ ადამიანებს არავითარი მიზიდულობა არ აქვთ სხვების მიმართ. მაგალითად, მათ შეიძლება რომანტიკულად იზიდავდეთ ერთი ან მეტი გენდერის ადამიანი.

► რომანტიკული ორიენტაცია განსხვავდება სექსუალური ორიენტაციისგან, თუმცა ბევრისთვის ის თანასწორად მნიშვნელოვანია. რომანტიკული ორიენტაცია არის ის, თუ ვის მიმართ უჩნდება ადამიანს რომანტიკული გრძნობები თუ სიყვარული. რომანტიკული მიზიდულობა შეიძლება არსებობდეს სექსუალური მიზიდულობის გარეშე, ვინაიდან ადამიანს შეიძლება ვიღაც მოეწონოს რომანტიკულად ისე, რომ აუცილებლად არ გაუჩნდეს მის მიმართ სექსუალური ლტოლვა.

ამ სტატიაში მოკლედ მიმოვიხილავთ ასექსუალების დროშის შექმნის ისტორიას და მისი ფერების მნიშვნელობას.

ასექსუალების დროშის ისტორია

2009 წელს „ასექსუალების ხილვადობისა და განათლების ქსელის“ (AVEN) წევრებმა მონაწილეობა მიიღებს ამერიკის ღირსების მარშის ფარგლებში ასექსუალთა პირველ გამოსვლაში, სან-ფრანცისკოს ღირსების მარშზე. ასექსუალობის გამომხატველი ღირსების დროშის არსებობის საკითხის განხილვის შემდეგ 2010 წელს ოფიციალურად გამოცხადდა ასექსუალების დროშა. მისი საბოლოო დიზაინი იყო ყველაზე პოპულარული ვერსია, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო ღია ონლაინ გამოკითხვაში. არჩეული დროშა შედგება ოთხი ფერადი ჰორიზონტალური ზოლისგან — შავი, ნაცრისფერი, თეთრი და იისფერი.

დროშასთან ერთად, ასექსუალთა თემის ზოგიერთი წევრი დამატებით შავ ბეჭედს ატარებს შუა თითზე, რომელსაც „ასექსუალების ბეჭდად“ მოიხსენიებენ და რომელიც იდენტიფიკაციის ერთ-ერთ ფორმად იქცა. ზოგიერთი ასექსუალი ასევე სათამაშო ბანქოს „ტუზს“ (ინგლისურად „Ace“, რაც ასევე ასექსუალობის შემოკლებული ფორმაა) იყენებს თავისი რომანტიკული ორიენტაციის აღსანიშნავად, მაგალითად, ტუზ ყვავი აღნიშნავს არომანტიკულობას, ხოლო ტუზ გული — არაარომანტიკულობას.

ასექსუალების დროშის ფერები და მათი მნიშვნელობა

Wikimedia

ასექსუალების დროშა მარტივი ოთხი ზოლისგან შედგება, რომელთა ფერებსაც შემდეგი მნიშვნელობები აქვს:

  • შავი — ასექსუალობა
  • ნაცრისფერი — დემისექსუალობა და გრეი-ასექსუალობა
  • თეთრი — არაასექსუალი მხარდამჭერები და პარტნიორები
  • იისფერი — თემი

► დემისექსუალობაზე მეტის გასაგებად იხილეთ ჩვენი სტატია დემისექსუალობა — მისი მნიშვნელობა, ტიპები და ტერმინები

წყარო: University of Colorado, Queer in the World